تبیان، دستیار زندگی
برای داشتن حفظ مستحكم لازم است اصل حفظ از روی مصحفی با قطع، خط و مشخصات واحد انجام شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس هفتم -عوامل مؤثر در حفظ قرآن (2)

عوامل مؤثر در حفظ قرآن (2)

4- استفاده از مصحف واحد:

برای داشتن حفظ مستحكم لازم است اصل حفظ از روی مصحفی با قطع، خط و مشخصات واحد انجام شود.
مشخصات مورد توصیه عبارت اند از:


1- خط:
واضح و معمولی (نه بسیار درشت و نه خیلی ریز)
ترجیحی برای خط خاص وجود ندارد هر چند خط عثمان طه یا فونت تهیه شده بر اساس آن (با علامت گذاری آسان و آموزشی) بیشتر در دسترس است.


2- قطع:
وزیری (24 × 17 سانتی متر) یا رقعی (21 × 14 سانتی متر)
از به كار بردن قرآن با قطع بسیار بزرگ یا بسیار كوچك برای حفظ اجتناب شود.


3- ترجمه:
قرآن بدون ترجمه برای حفظ مناسب ترین نوع محسوب می شود. برای مراجعه به ترجمه آیات از قرآنی با ترجمه استفاده شود ولی اصل حفظ از روی قرآن بدون ترجمه انجام گیرد.


4- رنگ، تذهیب و حاشیه:
تذهیب و حاشیه عمومی صفحات قرآنی كه برای حفظ استفاده می شود باید حتی الامكان ساده و غیر زننده باشد. رنگ روشن ترجیحاً نخودی یا سبز رنگ مناسب ترین رنگ ها محسوب می شود.
در هنگام حفظ، تصویری از صفحه حفظ شده در ذهن حافظ باقی می ماند. هر چه این تصویر واضح و شفاف تر باشد، كیفیت و تثبیت حفظ بهتر خواهد شد.

5- زمان حفظ:

حفظ قرآن باید در زمان مناسب انجام پذیرد. حفظ در زمان غیرمناسب كیفیت مطلوب را نخواهد داشت و سریع از ذهن پاك می شود.
در صورت امكان باید زمان حفظ ثابت باشد زیرا ذهن انسان در آن زمان ثابت، خود را برای فراگیری و حفظ قرآن مهیا نموده است.


مهم ترین ویژگی ها برای زمان مناسب حفظ به شرح زیر است:
1- در زمان حفظ باید ذهن آماده این كار باشد:

هن پراكنده و بخصوص نگران و مشغول نمی تواند حفظ قرآن را به خوبی انجام دهد. اگر چنین باشد، لازم است پس از آماده شدن ذهن به انجام حفظ پرداخت.


2- دو زمان از بهترین زمان های حفظ عبارت اند از:
صبح زود (پس از نماز صبح)
پس از نماز صبح هنوز اشتغال خاصی پیش نیامده و فراگیری در سطح مناسبی است.
انتهای شب (پیش از استراحت شبانه) در صورت وجود آمادگی كافی
در انتهای شب نیز چون پس از حفظ، انسان به خواب می رود، عوامل مشغول كننده ذهن پس از حفظ وجود نخواهد داشت.

6- ترجمه آیات:

پرداختن به ترجمه آیات سبب تقویت و ارتقای كیفیت حفظ خواهد بود. برای سطح تحصیلی راهنمایی به بعد، مراجعه به ترجمه آیات نه تنها مفید بلكه لازم است.
منظور از این بند، حفظ ترجمه آیات نیست بلكه حافظ باید با ترجمه و مفهوم عمومی آیات آشنا شده و در حفظ خود به ارتباط معنوی آیات و موضوعات با هم توجه كند.


7- تفسیر قرآن:


هر چند پرداختن عمیق و جدی به تفسیر قرآن فرصت و توان فراوانی را می طلبد، اما برای حافظ قرآن از سطح تحصیلی راهنمایی به بالا مطالعه و آشنایی اجمالی با تفسیر، مفید است.
تفاسیر قسمت های گوناگون دارند كه بخش های آشنایی با واژگان، توضیح آیات، بیان شأن نزول و مواردی از این قبیل برای حفاظ توصیه می شود.

8- مكان حفظ:

از آنجا كه معمولاً امكان ندارد حفظ قرآن در یك مكان ثابت و مشخص صورت گیرد به یادآوری چند نكته در باره مكان حفظ بسنده می شود:


1- به دور از سر و صدای اضافه و مزاحم باشد.
2- باید از پیرایش های اضافه به دور و اشیایی كه توجه را به خود جلب می كنند مانند: عكس، تزئینات و رنگ های زننده وجود نداشته باشد.
3- وضعیت سرمایش و گرمایش مكان حفظ باید معتدل باشد؛ نه چندان سرد باشد كه حافظ از سرما بلرزد، و نه چنان گرم باشد كه حافظ عرق بریزد!
4- نور مكان حفظ باید غیرزننده و در عین حال مناسب باشد. نور خیره كننده و كم نور بودن هر دو ضرر دارند.
5- ترجیحاً شرایط طوری مهیا باشد كه هنگام نشستن برای انجام حفظ رو به قبله قرار گیریم.


پرسش:
1 چرا بهتر است قرآن ویژه حفظ بدون ترجمه باشد؟
2 علت توصیه در توجه به ترجمه و تفسیر در حفظ مطلوب چیست؟
3 سه ویژگی از ویژگی های مكان مطلوب برای حفظ را ذكر كنید.
4 به نظر شما چه دلیلی بر برتری ثابت بودن زمان حفظ وجود دارد؟

درس ششم -عوامل مؤثر در حفظ قرآن (1)


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: علی سرمدی

منبع: سایت رشد