تبیان، دستیار زندگی
صبح امروز و در آستانه 5 آذر، «روز بسیج مستضعفین» هزاران نفر از فرماندهان گردان های رزمی بسیج با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب «امام خامنه ای» دیدار کردند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : قبس زعفرانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاکید بر مقوله «نفوذ» در بیانات رهبر انقلاب

صبح امروز و در آستانه 5 آذر، «روز بسیج مستضعفین» هزاران نفر از فرماندهان گردان های رزمی بسیج با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب «امام خامنه ای» دیدار کردند.

قبس زعفرانی - بخش سیاست تبیان
رهبری

فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان بسیج بر موضوع بسیار مهمی به نام «نفوذ» متمرکز بود. ایشان با اشاره به برنامه ریزی های دشمنان جمهوری اسلامی ایران جهت نفوذ در کشور تاکید کردند که هم اکنون دشمنان انقلاب به نفوذ در افراد اکتفا نمی کنند، بلکه پروسه دیگری از نفوذ به نام «نفوذ جریانی» را آغاز کرده اند.
این اولین بار نیست که امام خامنه ای به مقوله «نفوذ» اشاره می کنند، ماه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه نیز به سناریوی نفوذ دشمنان انقلاب به بهانه مذاکره اشاره و تأکید کردند: دشمنان به دنبال تغییر محاسبات مسئولان و تغییر افکار مردم، به ویژه جوانان هستند و همه باید هوشیار و بیدار باشند.
بررسی محتوای بیانات چند ماه اخیر رهبر معظم انقلاب نشان می دهد، همه سخنرانی های معظم له در این مدت بر محور «نفوذ» متمرکز بوده و ایشان به انحای مختلف تلاش دشمنان برای «نفوذ» به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی کشور در شرایط پسابرجام را به اقشار و طیف های مختلف جامعه ایران گوشزد می کنند.
تمرکز امام خامنه ای بر سناریو «نفوذ»، به این جهت صورت گرفته، چون ایشان این سناریو را هسته مرکزی تغییر و چرخش سیاست ها و راهبردهای آمریکا از راهبردهای تقابلی به تعاملی و زمینه چینی برای نفوذ از طرق گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ملاحظه می کنند.
بنابراین تاکیدات و تصریحات مقام معظم رهبری بر مقوله نفوذ حاکی از اهمیت این مقوله و داشتن درک کامل از عمق پیامدهای این سناریو در صورت عدم توجه داخلی به مقابله با آن است.

تمرکز و تاکید رهبر معظم رهبری بر مقوله «نفوذ» از فهم هوشمندانه ایشان از ماهیت این سناریو که هدف آن فراهم کردن زمینه نفوذ آمریکا و غرب در ایران پسابرجام است، نشات می گیرد و برای کسی جای کوچکترین شک و تردیدی باقی نمی گذارد که محور تازه سیاست های راهبردی آمریکا معطوف به نفوذ در لایه ها و ساختارهای نظام است و مسئولان و نخبگان باید به فکر برنامه ها و طرح هایی برای مقابله با نفوذ باشند

به ویژه آن که امام خامنه ای به جدیت آمریکا در پیاده کردن این طرح از طرق و راه های مختلف از جمله «مذاکره سیاسی» پی برده اند، از این رو با تکرار و تاکید از یک سو و تبیین موضوع و روشنگری نسبت به برخی کج فهمی ها و شبهات ایجاد شده در جامعه از جمله در میان روشنفکران و نخبگان ابعاد و زوایای مختلف و نادیده گرفته شده این مقوله را تبیین و تشریح کرده و نسبت به سهل انگاری و سهل اندیشی در برابر آن به شدت هشدار می دهند.
تمرکز و تاکید رهبر معظم رهبری بر مقوله «نفوذ» از فهم هوشمندانه ایشان از ماهیت این سناریو که هدف آن فراهم کردن زمینه نفوذ آمریکا و غرب در ایران پسابرجام است، نشات می گیرد و برای کسی جای کوچکترین شک و تردیدی باقی نمی گذارد که محور تازه سیاست های راهبردی آمریکا معطوف به نفوذ در لایه ها و ساختارهای نظام است و مسئولان و نخبگان باید به فکر برنامه ها و طرح هایی برای مقابله با نفوذ باشند.
دشمنان انقلاب وقتی دیدند که هیچ یک از سیاست ها و برنامه های تقابلی آنها از تحریم و فشارهای اقتصادی گرفته تا منزوی ساختن سیاسی ٓ بین المللی ایران و خرابکاری امنیتی و تخریب هویت اسلامی و ایرانی و متزلزل کردن اعتقادات جوانان و جامعه ایران راه به جایی نبرده، این بار سیاست «تعامل» را پیش گرفتند و ساز «اقتضای دنیای امروز تعامل و دیپلماسی است»، را سر دادند و در لفافه وارد کردن ایران به بازی های منطقه ای و جهانی تلاش می کنند، زمینه های نفوذ پنهان، آرام و تدریجی در ایران اسلامی فراهم کنند.
سرمایه گذاری هدفمند جهت نفوذ اقتصادی، با بهبود ظاهری فضای کسب و کار و تولید و اشتغال و مصرف و جلوگیری از شکل گیری اقتصاد مقاومتی از دیگر سیاست های آمریکا برای نفوذ در جمهوری اسلامی ایران است.

تقویت بنیه اعتقادی و ذهنیت اجتماعی مردم، به ویژه جوانان و تبیین و روشنگری استدلالی و اقناعی از اهداف و پیامدهای نفوذ و همچنین، ارائه نمونه های تاریخی از خدعه و فریب آمریکایی ها در سایر جوامع بر ای گستردن دام نفوذ و سلطه گری می تواند، یکی از راهبردهای مؤثر در مقابله با مقوله نفوذ باشد

با این حال امام خامنه ای بیشتر از نفوذ سیاسی و اقتصادی، بر نفوذ فرهنگی تاکید دارند و آن را خطرناک تر از ابعاد دیگر نفوذ می دانند، چون فعالیت در این عرصه بسیار آرام، تدریجی و پنهانی صورت می گیرد. تغییر ذهنیت جوانان و سست کردن اعتقادات و نشانه گرفتن ارزش ها و دستکاری اصول و مبادی انقلابی جوانان در این عرصه حادث می شود، عرصه ای که نه تنها نبرد جاری در آن را کسی نمی بیند، بلکه در سکوت مطلق بدون آنکه نشانی از خود برجا بگذارد، اهداف خود را قلع و قمح می کند.
به همین دلیل است که مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه ایران هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها، اعم از اروپایی و غیر اروپایی ندارد، اما موضوع مذاکره با آمریکا را متفاوت می دانند، چون ایشان به خوبی دریافته اند، آمریکایی ها اهداف دیگری را از مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند و به مذاکره و توافق به عنوان فرصتی برای تغییر دادن و متحول کردن بنیان های فکری، دینی و فرهنگی جامعه ایران و فراهم کردن زمینه القا و تزریق ارزش های خود نگاه می کنند.
امام خامنه ای با اشاره به اینکه مسئولان، مدیران، نخبگان و افراد مؤثر در تصمیمات کلان هدف های مشخص پروژه نفوذ هستند، بر عدم کم رنگ جلوه دادن اصل و ماهیت واقعی این مقوله و عدم کاستن از اهمیت آن با استناد به مقولاتی مانند سوء استفاده احتمالی و جناحی برخی اشخاص تاکید کرده و نسبت به گرفتار شدن در ورطه «مسائل حاشیه ای» هشدار دادند.
در این راستا به نظر می رسد، تقویت بنیه اعتقادی و ذهنیت اجتماعی مردم، به ویژه جوانان و تبیین و روشنگری استدلالی و اقناعی از اهداف و پیامدهای نفوذ و همچنین، ارائه نمونه های تاریخی از خدعه و فریب آمریکایی ها در سایر جوامع بر ای گستردن دام نفوذ و سلطه گری می تواند، یکی از راهبردهای مؤثر در مقابله با مقوله نفوذ باشد.