تبیان، دستیار زندگی
اسمش همین است، گردنبند واشری، شما می توانید با حلقه هایی که شبیه واشر است و کمی سلیقه، آویزتان را خودتان تهیه کنید، می توانید با رنگ های مختلف لاک، نخ های رنگی، برچسب های زیبا و ...به همراه مهره ها و بندهای زیبا، گردنبند واشری برای خود و دوستانتان تهیه کن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردنبندهای واشری

اسمش همین است، گردنبند واشری، شما می توانید با حلقه هایی که شبیه واشر است و کمی سلیقه، آویزتان را خودتان تهیه کنید. می توانید با رنگ های مختلف لاک، نخ های رنگی، برچسب های زیبا و ...به همراه مهره ها و بندهای زیبا، گردنبند واشری برای خود و دوستانتان تهیه کنید، آنهم با کمترین هزینه و زیباترین سلیقه.

فرآوری: عشقی -بخش زیبایی تبیان

گردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشریگردنبندهای واشری


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.