تبیان، دستیار زندگی
اسی سوال: چگونه ممكن است كه انسان محدود، به خداوند متعال كه نا محدود است علم پیدا كند؟ جواب: محدود به اندازه‌ی خود به نا محدود علم پیدا می‌كند، مانند دریچه‌ای كه به آن نور می تابد و به اندازه خود نور می‌گیرد. برگر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراتب خداشناسیسوال:

چگونه ممكن است كه انسان محدود، به خداوند متعال كه نا محدود است علم پیدا كند؟


جواب:

محدود به اندازه‌ی خود به نا محدود علم پیدا می‌كند، مانند دریچه‌ای كه به آن نور می تابد و به اندازه خود نور می‌گیرد.

برگرفته از كتاب: در محضر علامه طباطبایی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.