تبیان، دستیار زندگی
فصل زیبا و خوش رنگ پاییز در تمام استان های کشور زیبایی های خاص خود را دارد.زیبایی های بی بدیلی که هر گوشه اش عظمت خالقی متعال را به نمایش میگذارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پادشاه فصل ها پاییز

فصل زیبا و خوش رنگ پاییز در تمام استان های کشور زیبایی های خاص خود را دارد.زیبایی های بی بدیلی که هر گوشه اش عظمت خالقی متعال را به نمایش میگذارد.

به کوشش رحیمه زرگر - بخش گردشگری تبیان


پاییز فصل هزار رنگ و به قول فریدون مشیری پادشاه فصل هاست که هر روز میخواهی تمام برگ ها را قدم بزنی و تمام این رنگ ها را به تماشا بنشینی و با خود تکرار کنی که ترکیب بی نظیر و خوشرنگ برگها تصادفی نیست و هزار بار خداوند را بخاطر خلق این همه تصاویر زیبا شکر کنی.تصاویر زیر تنها گوشه ای از زیبایی های این فصل رنگارنگ را در ایران به نمایش گذاشته است.

پادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییزپادشاه فصل ها پاییز