تبیان، دستیار زندگی
خاک از جانوران در برابر شگارچیان محافظت می کند. در زیر خاک گرما یا سرمای زیاد جانوران را آزار نمی دهد و هوا رطوبت مناسبی دارد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آن پایین چه خبر است؟

آن پایین چه خبر است؟

آن پایین چه خبر است؟

زندگی در زیر خاک هم در جریان است! خاک از جانوران در برابر شگارچیان محافظت می کند. در زیر خاک گرما یا سرمای زیاد جانوران را آزار نمی دهد و هوا رطوبت مناسبی دارد. بسیاری از جانداران هم غذایشان را زیر خاک به دست می آورند. غذاهایی مثل ریشه های گیاهان، حشرات، کرم ها، تخم حشرات و ...

مارها از جانورارن خونسرد هستند. در زمستان که هوا سرد است آن ها نمی توانند بدن خود را گرم نگه دارند. بنابراین در شکاف ها و حفره های زیرزمینی به خواب زمستانی فرو می روند.

آن پایین چه خبر است؟

 جغد نقب زن، جغدی است که لانه اش را در زمین می کَنَد و برای همین به آن نقب زن می گویند.

آن پایین چه خبر است؟

لاک

 لاک پشت ها برای محافظت از تخم های خود آن ها را در چاله هایی در زیر خاک پنهان می کنند.

بچه های زنجره  شروع به کنده زمین می کنند. تا به ریشه درخت برسند و از آن تغذیه کنند. بعضی از زنجره ها 17 سال زیر خاک می مانند!

مورچه ها

آن پایین چه خبر است؟

 لانه ای تودرتو خود را با اتاق ها و راهروهای مختلف در زیر زمین حفر می کنند.

آن پایین چه خبر است؟بعضی از زنبورهای بی عسل، لانه خود را در زیر زمین و در حفره هایی که قبلاً لانه موجودات دیگر بوده است، می سازند.

رودک ها، لانه جالب و بزرگی در زیرزمین حفر می کنند که چند راه خروجی و سوراخ تهویه دارد.

آن پایین چه خبر است؟

روباه های مادر برای حفاظت و گرم نگه داشتن توله های خود، لانه هایی در زیر زمین حفر می کنند.

آن پایین چه خبر است؟

موش کور یکی از بهترین حفارهای روی کره زمین است! ... او بینایی ضعیفی دارد و غذای خود را به کمک بویایی قوی اش پیدا می کند. موش کور عاشق خوردن کرم های خاکی است و بیشتر عمرش را در تونل های زیرزمینی می گذراند.

بسیاری از کرم های خاکی، حلزون ها و بعضی از عنکبوت ها، خانه های خود را زیر خاک می سازند. در زمینی به اندازه یک زمین فوتبال، ممکن است یش از یک میلیون کرم خاکی زندگی کنند!

آن پایین چه خبر است؟

سنجاب های زمینی،حفره های زیرزمینی خود را با برگ و علف می پوشانند تا جایی گرم  نرم برای خواب زمستانی و پرورش بچه هایشان درست کنند.

منبع: ماهنامه رشد دانش آموز

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.