تبیان، دستیار زندگی
وقتی که جنگی بشه ما مردمان ایران دفاع کنیم از وطن هم از دل و هم از جان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بسیج
بسیج

بسیج

وقتی که جنگی بشهما مردمان ایران
بسیج

دفاع کنیم از وطنهم از دل و هم از جان
بسیج
وقتی عراق حمله کردبه سرزمین ایران
بسیج
شدند بسیجی همه کودک و پیر و جوان
بسیج
 برای حفظ وطنفدا کردن تن و جان
بسیج
ندادن یک وجب خاک به دشمنای ناپاک

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.