تبیان، دستیار زندگی
دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان

دومین  گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان برگزار شد.

دومین گارگاه آموزش واسطین ازدواج، روز 23 آبان ماه با حضور تعدادی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان در محل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبیان اصفهان ، در ابتدای این کارگاه، مهندس حکمت منش مدیر دفتر اصفهان موسسه تبیان ضمن عرض خیر مقدم به واسطین ، توضیحاتی  نسبت به طرح همسان گزینی، بیان تجربیات کسب شده در این مدت، همکاری مستمر با موسسه  تبیان و همچنین رعایت قوانین و مقررات طرح پرداخت.
در ادامه اقدام به آموزش کار با سیستم و همچنین برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شد.

 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
 • دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان
  دومین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج همسان گزینی تبیان در اصفهان

تنظیم: هومن بهلولی