تبیان، دستیار زندگی
از چی می ترسی؟ از این؟ این که ماشین چشم است. دست مسافر کوچولو را بگیر و سوار ماشین چشم شو! آن وقت می بینی که گردش ترسناکی نیست، گردشی باحال است. پس سوار شو برویم توی چشمت!...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماشین چشم و بینی

ماشین چشم و بینی

از چی می ترسی؟ از این؟ این که ماشین چشم است. دست مسافر کوچولو را بگیر و سوار ماشین چشم شو!آن وقت می بینی که گردش ترسناکی نیست، گردشی باحال است. پس سوار شو برویم توی چشمت!

ببین! تصویری که هر کدام از چشم ها می گیرد، کمی با دیگری فرق می کند؛ اما مغز آن ها را روی هم می گذارد و یکی می کند.

ماشین چشم و بینی

یک انگشتت را جلوی چشمت بگیر! این ماشین نشانت می دهد که هر کدام از چشم ها چه چیزی از انگشتت را می بیند. ماشین مغز هم نشانت می دهد که این دو تا تصویر را چه طوری روی هم نی گذارد.

اول فقط با چشم چپ انگشتت را نگاه کن! بعد فقط با چشم راست نکن! تصویری که با هر چشم می بینی، کمی با دیگری فرق دارد. حالا اگر با هر دو چشم به انگشتت نگاه کنی، تصویری که می بینی باز هم تغییر می کند. 

 چشم ها و فاصله ها

با دو تا چشمت می توانی فاصله اشیا را تا خودت و زاویه آن ها را هم نسبت به خودت حدس بزنی. یک مداد بردار و چشم هایت را ببند. دستت را دراز کن و سعی کن مداد را به شی دیگری بزنی.

این کار راحت است؟ حالا یکی از چشم ها را باز کن.حالا راحت تر شد؟

 حالا با مسافر کوچولو، بپر توی ماشین بینی! آفرین! آماده ای؟ برویم توی بینی!

ماشین چشم و بینی

ببین! بینی چه طوری هوایی را که تنفس می کنی، تمیز و گرم می کند. هوا پر از ذرات گرد و غبار و آلودگی است. ببین چه طوری توی تله بینی گیر می افتند. ستاره های آبی، گاز هستند. هر چیزی که بو دارد، گاز تولید می کند.

 ببین! این گازها اینجا پیداست.

منبع: ماهنامه نبات

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.