تبیان، دستیار زندگی
در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم اندازه گیری و طول اشیاء آشنا خواهند شد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با طول و اندازه گیری

در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم اندازه گیری و طول اشیاء آشنا خواهند شد.

شرح بازی آموزشی

همانگونه که مشاهده می نمایید ابتدا یک شکل در صفحه بازی نمایش داده خواهد شد که دو سر آن با خطی عمودی محدود شده است.
طبق صورت مسئله داده شده با کمک موس گیره ها را یکی یکی بر روی شکل مثلا مداد قرار دهید مثل شکل زیر:
سعی کنید گیره های کاغذی را از ابتدای شکل تا انتهای شکل یعنی بین دو خط عمود طوری قرار دهید که به عددی واحد برسید. سپس گیره ها را بشمارید و عدد مناسب را در کادر خالی قرار دهید.
  • توجه داشته باشید هر دو نیم از یک گیره کاغذ برابر با یک گیره کاغذ می باشد.
در پایان برای اطمینان از صحیح بودن و یا غیر صحیح بودن پاسخ خود بر روی کلید   کلیک نمایید.
در صورت صحیح بودن پاسخ علامت  و در صورت غیر صحیح بودن پاسخ علامت نمایان خواهد شد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا