تبیان، دستیار زندگی
رفتار هر فردی نشانه حیا و عفاف اوست. زنان و مردان به وسیله رفتار ، مى توانند خویشتندارى را در خود وجامعه تقویت كنند و به نوعی با رفتارشان توان بازدارندگی و امنیت اخلاقی و عفاف را افزایش دهند. رفتار هر انسانی اعم از این که وی زن باشد یا مرد می تواند تحریک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا رفتار شما حجاب دارد؟

رفتار هر فردی نشانه حیا و عفاف اوست. زنان و مردان به وسیله رفتار ، مى توانند خویشتندارى را در خود وجامعه تقویت كنند و به نوعی با رفتارشان توان بازدارندگی و امنیت اخلاقی و عفاف را افزایش دهند.

فراوری امیرحسین منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان
چشم چرانی ، دختر و پسر

رفتار هر انسانی اعم از این که وی زن باشد یا مرد می تواند تحریک کننده باشد. رفتار نامناسب زنان بیش از مردان می تواند بیماردلان را تحریک کند و قرآن کریم در خطاب هایش از آشکار سازی زینت ها نهی و نفی کرده است.(1) اگر رفتار زن و مرد در خارج از منزل رفتاری با وقار باشد، می تواند حاوی پیام عفاف و حیا را منتقل نماید که این مهم سبب می شود امنیت جامعه به میزان زیادی افزایش یابد و خود فرد نیز زندگانی سالم تری داشته باشد. حتی در نگاه قرآنی حیا هنگام راه رفتن نیز مثال زده شده است (2) به مواردی از این قسم رفتار ها می توان اشاره نمود.

کنترل نگاه

استفاده از پوشش مناسب می تواند عامل مهمی در حفظ و تقویت خویشتنداری گردد و این مهم می تواند افراد جامعه را از بی عفتی نجات بدهد

از مهمترین مهارت های تاثیر گذار بر روی رفتارهای ما کنترل نگاه است و باید دانست دیدن اشخاص یا تصاویر مستهجن سبب برانگیختگی هیجانات شده و این باعث ناامنی جنسی می شود. همانطور که در سخنان علوی فرموده اند هنگامی که چشمان طلب کرد، هیجان تحریک می شوند(3) باید توجه داشت تحریک باعث فساد شده و کنترل نگاه که مورد توجه قرآن است به مردان و زنان(4) توصیه شده است.

پوشش مناسب

استفاده از پوشش مناسب می تواند عامل مهمی در حفظ و تقویت خویشتنداری گردد و این مهم می تواند افراد جامعه را از بی عفتی نجات بدهد. در هنگامی که پوشش را مورد توجه قرار می دهیم می بینیم با پوشاندن زیبایی هایی که ممکن است تحریک آمیز باشد به مدیریت و بازدارنگی احساسات و هیجانات پرداخته ایم. فرامین اسلام در حوزه پوشش نیز این نکته را تایید می کند و بر آن صحه می گذارد برای نمونه در جاهایی مشاهده می شود شخص به خاطر نوع پوشش توسط معصوم دعا شده است.(5)
در این جا برخی  پوشش های نامناسب را که فضا را برای تشدید تحریک اشخاص دیگر فراهم می سازد و آموزه های دینی ما نیز در باره ی آنها سخن گفته اند، نام می بریم که عبارتند از:پوشش های تحریک کننده،پوشش های نازک و بدن نما، پوشش چسبان است.

کنترل کلام

مهمترین مهارت های تاثیر گذار بر روی رفتارهای ما کنترل نگاه است و باید دانست دیدن اشخاص یا تصاویر مستهجن سبب برانگیختگی هیجانات شده و این باعث ناامنی جنسی می شود

سخن از دو بخش تشکیل می شود و نحوه بیان و کلمات و جملاتی که استفاده می شود بسیار موثر است. گاهی موضوع سخن تحریک کننده است و گاهی موسیقی کلام و شیوه بیان جملات به گونه ای است که همراه با ناز و عشوه بیان شود و با آن غریزه جنسی را تحریک می نماید. همچنین شوخ طبعی با نامحرمان خواسته یا ناخواسته منشا فساد است. به همین جهت ، قرآن كریم ، مخصوصا به زنان ، توصیه كرده است كه با نامحرمان، نازك و نرم و دلربا سخن نگویند: پس به ناز ، سخن مگویید ، تا آن كه در دلش بیمارى است ، طمع نورزد و گفتارى شایسته گویید.(6) به جهت پیامدهاى منفى هم سخنى با نامحرم ، امام صادق علیه السلام مى فرماید : هم صحبتى با زنان [ نامَحرم ]، از دام هاى شیطان است.(7) مسئله دیگر ، شوخى كردن با نامحرم است . دین ، با «شوخ طبعى» مخالف نیست و حتّى آن را توصیه مى كند ؛ امّا اگر شوخى ، زمینه ناخویشتندارى و فساد را آماده سازد، به دلیل این پیامدش ، با آن مخالفت مى شود .

کنترل شنوایی

برخی از شنیدنی ها که با مضامین غیر اخلاقی همراه است و از این جهت خویشتنداری را کاهش دهد باید دانست حفظ عفت در شنوایی و حضور در برخی مجالس نهی شده است. برخی از موسیقی هایی که امروزه و در گذشته رواج داشته است از این قسم بوده و پیشوایان دینی از قرار گرفتن در معرض این قبیل چیز ها بازداشته اند.

کنترل خیال

فکر و خیال، اگرچه به صورت عملی مشهود نباشد، تاثیر عمیقی بر روی رفتار آدمی دارد و باید دانست انسان به سوی اندیشه و آنچه بدان فکر می کند، گرایش دارد از مهارت های مهم در کنترل عواطف کنترل خیال و اندیشه های هوس آلود است.

پی نوشت:
1) نور/۳۱
2) (قصص/۲۵
3) نهج البلاغه/حکمت ۴۲۰)
4) نور/۳۰ و ۳۱
5)مستدرک الوسایل/ج۳/ص۲۴۴/ح۱)
6) سوره احزاب ، آیه 32 .
7)دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 214 ، ح 788 .
8) مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 273 .


منبع:
جوان،هیجان و خویشتنداری گروه نویسندگان(حدیث) زندگی، ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.