تبیان، دستیار زندگی
بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان به 80 میلیون تومان موافقت کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خبر خوش برای تسهیلات مسكن جوانان

بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان به 80 میلیون تومان موافقت کرد.

بخش اقتصاد تبیان
تسهیلات مسكن جوانان

بانك مركزی با پیشنهاد بانك مسكن به منظور افزایش سقف تسهیلات مسكن جوانان موافقت كرد. بر این اساس سقف تسهیلات مسكن جوانان مربوط به حساب های افتتاحی سال 1394 مشمول افزایش های پیش بینی شده این بانك شدند.
بانك مسكن طبق جدولی پیشنهادی به بانك مركزی پیش بینی كرده است حساب های افتتاح شده در سال 1394 با واریز مبالغی حداقل 200 هزار ریال در سال اول مشمول افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسكن جوانان به مبالغ 450، 420 و 400 میلیون ریال در پایان سال پنجم به ترتیب در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها و همچنین افزایش سقف تسهیلات مزبور به مبالغ 800، 760 و 740 میلیون ریال در پایان سال پانزدهم به ترتیب شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرهاشوند كه این پیشنهاد از سوی معاونت اعتبارات بانك مركزی مورد توافق قرار گرفت.منبع : تابناک