تبیان، دستیار زندگی
هویت از کلمه ی عربی « هو، ضمیر غایب مفرد مذکر » به معنی « انطباق به ذات » می باشد. علاوه بر آن به معنی مفاهیمی چون ما، خود، درک از خود، تصور از خود،آگاهی از خود، خودانگاره و شخصیت نیز به کار می رود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهارت در حفظ و نگهداری هویت خود

مدرسه

از وظایف مهم و خطیر بخش امور تربیتی و پرورشی در مدارس می توان به توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهتمام برای اقامه نماز جماعت و اعتلای فعالیت های قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه می باشد، بر همین پایه، بخش مرکز یادگیری همراه همیشگی معلمان پرورشی در چند سال اخیر فعالیت هایی در بخش شعرهای مناسبتی، متن مجری های مناسبتی، قرآن و صبحگاه در مدرسه مقالاتی را ارائه داده است، با توجه به استقبال این عزیزان در مدرسه، بر آن شدیم که با ارائه مسائل و شبهات دانش آموزان در سنین مختلف، آن ها را برای ورود به جامعه بزرگ تر از خانواده و مدرسه آماده نماییم. بسیاری از مسائل طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، دانش آموزان و خانواده های آن ها را با سبک زندگی اسلامی آشنا می نماید.


در این بخش به یکی از بزرگترین دغدغه های خانواده ها و دانش آموزان خواهیم پرداخت و تلاش بر آن داریم که دانش آموزان پس از آشنایی با این مبحث در آینده ای نه چندان دور در زندگی خود با درک درست از آموزه های دینی بتوانند زندگی شایسته ای را انتخاب کنند.


مفهوم هویت: هویت از کلمه ی عربی « هو، ضمیر غایب مفرد مذکر » به معنی « انطباق به ذات » می باشد. علاوه بر آن به معنی مفاهیمی چون ما، خود، درک از خود، تصور از خود،آگاهی از خود، خودانگاره و شخصیت نیز به کار می رود.
اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری هویت: اهمیت حفظ و نگهداری هویت از ناحیه هر شخصی در این نکته نهفته است که هر کس باید بداند ریشه ای داشته و از گذشته اش اطلاعات داشته باشد و بداند که چه کسی است؟ کجا بوده؟ چه بوده ؟ در تمدن جهانی چه نقشی داشته است؟ و دهها سوال اینچنین که با پاسخ یافتن به آنها بتواند در میان مردم سایر ملل ، سربلند و سرافراز قد علم کند.


ابعاد هویت که باید نسبت به آنها متعهد بود
هویت جمعی جایگاهی از زندگی اجتماعی است که در فرآیند اجتماعی شدن به دست می آید و طی آن افراد یک جامعه معمولا با ضمیر « ما » خود را مدیون و متعلق می دانند ودر برابر آن یک نوع احساس تکلیف و تعهد می نمایند.
هویت ایرانی بودن: که بالاترین نوع هویت جمعی است که در پرتو آن افراد در وهله اول، صرف نظر از خانواده، قوم و مذهب خود را متعلق به آن و مدیون آن می دانندو در برابر آن احساس تکلیف می کنند.به عبارت دیگر از اینکه ایرانی هستند احساس غرور و سربلندی می کنند.


هویت فرهنگی : آن بخشی از هویت ماست که ما را از هویت های دیگر جهان پیرامون خودمان متمایز می کند و بیانگر تفاوت های ما از دیگران می باشد. معمولا نشانه ی تاریخ یک ملت محسوب می گردد و شاخص های آن عبارتند از : سنتها، جشنها، اعیاد، فرهنگ عامه، ارزشها ، لباس و طرز پوشش، معماری، بناها و مکانها، رسوم، عرف، هنرهای محلی، ملی و... .


آنچه که مهم می باشداین است که هر ایرانی باید دقیقا فرهنگ جامعه ی خویش را بشناسد و بداند که چه چیزی به او به ارث رسیده است آنگاه آنها را پالایش نماید یعنی با معیار و ملاک عقل ، منطق، علم و دین آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و ابعاد خرافی آن را تصفیه نموده و در ترویج آنچه می ماند، تلاش و کوشش نماید و آن را به نسلهای بعدی انتقال دهد.


هویت تاریخی : آن بخش از هویت می باشد که در پرتو آن آگاهی و دانش نسبت به پیشینه ی تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان در افراد شکل می گیرد. بنابراین هر نوجوان و جوان ایرانی باید از مهمترین حوادث و شخصیت های تاریخی وطنمان آگاهی داشته باشد و احساسات و عواطف خود را نسبت به آنها اعلام نماید و در خصوص حوادث و وقایع مثبت احساس غرور و افتخار نماید.


هویت دینی : فرآیندی است که افراد جامعه طی آن با برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک پایبندی و وفاداری خود را به آن حفظ و با تمایل به انجام مناسک و آیین های مذهبی فراگیر به شکل دهی و تحکیم آن می پردازند.


هویت بومی : اثرات شرایط  اقلیمی در افراد می باشد و در آنها ویژگیهای خاص به وجود می آورد که متناسب با آن مناسبات و همبستگی و انسجام خاصی در بین آنها به وجود می آید.


هویت قومی : قوم عبارت است از اجتماع کوچکی از انسانها در درون یک جامعه ی بزرگ که دارای احساس و ادراکی مشترک، اصل و نسب مشترک ، خاطرات و گذشته ی مشترک که با یک یا چند عنصر سمبلیک نظیر خویشاوند، مذهب، زبان، سرزمین و خصوصیات ظاهری و فیزیکی مشترک می باشد.شخص متعلق به هر قوم باید آنها را بشناسد و به آنها پایبند باشد.


هویت شغلی وتحصیلی: به افرادی که در حال تحصیل می باشند موجودیت و موضوعیت خاص می بخشد؛ مثلا دانشجویان دارای موضوعیت و موجودیت مربوط به خود می باشند. بنابراین انتظار می رود که انها بتوانند نقشهایی که به عنوان یک دانشجو یا دانش آموزان در جامعه از انها انتظار میرود، به عمل آورند.


هویت ملی: احساس تعلق و تعهد نسبت به مجموعه ای از مشترکات ملی است که موجب وحدت و انسجام می گردد.

مرکز یادگیری سایت تبیان ، تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: مرجان سلیمانیان