تبیان، دستیار زندگی
ثبت نام برای حضور در یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان همزمان با روز دانش آموز آغاز شد که در ذیل برخی از این بازتاب خبری را مشاهده می نمائید:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب خبری آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره دانش آموزی تبیان در رسانه ها

یازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان

ثبت نام برای حضور در یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان همزمان با روز دانش آموز آغاز شد که در ذیل برخی از این بازتاب خبری را مشاهده می نمائید:

خبرگزاری فارس

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

رسانه های خبری

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

کلید یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی روشن شد

رسانه های خبری

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

شبستان

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

آریا

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

خبرگزاری دانا

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

خبرگزاری آنا

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

رسانه های خبری

ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان آغاز شد

انتخاب خبر

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

روزنامه شاپرک

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

خبرگزاری مداد نیوز

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

سایت خبری خبرایران

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان

روزنامه نسل فردا

آغاز ثبت نام یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

روزنامه افکار

آغار ثبت نام یازدهمین جشنوارهروژه های دانش آموزی  تبیان

تنظیم: هومن بهلولی