سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در این مطلب قوانین مسابقه کمیکار یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی ارایه می گردد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قوانین مسابقه کمیکار

یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی

در این رشته ماشین هایی که نیروی محرکه ی آن ها توسط مواد و واکنش های شیمیایی تأمین می شود شرکت می کنند و زمان ومسافت طی شده توسط هر ماشین رتبه ی آن را تعیین می کند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی کنترل یک واکنش شیمیایی است. دانش آموزان شرکت کننده در این رشته می بایست قوانینی را رعایت کنند که به شرح زیراست:

 

قوانین مسابقه کمیکار

 1.واكنش های شیمیایی كه استفاده از آن ها مجاز نمی باشد به شرح زیر است:

٢ واكنش هایی كه باعث پخش دود یا مه مواد سمی درفضای اطراف گردد؛
٢ واكنش هایی كه با شعله همراه است؛
٢ واکنش هایی که احتمال انفجار به علت خروج سریع گاز، مایع یا هرعامل دیگری در آن ها وجود داشته باشد؛
٢ واکنش هایی که منجر به حوادثی از قبیل انفجار، صدای ناهنجار، نشت و ریزش مواد و آب شود، سبب حذف  دست سازه از مسابقه می گردد؛
٢ واکنش هایی که خروجی آن ها به صورت جت گازهای داغ می باشد.

 

2.  استفاده از منابع انرژی به جز سوخت شیمیایی برای راندن ماشین مثل استفاده از باطری های خشک و دیگر باطری های تجاری و صنعتی موجود در بازار و به طور كلی نیروی محرکه خارجی ممنوع می باشد.


3. حركت ماشین بایستی به وسیله ی واكنش شیمیایی كنترل گردد و استفاده از وسایل كنترل از راه دور و موارد مشابه ممنوع است.

مكانیزم هایی مثل هل دادن یا كوک كردن، چرخاندن چرخ ها به وسیله ی دست، استفاده از تكیه گاه و وارد كردن ضربه برای شروع حركت مجاز نمی باشد. همچنین  استفاده از پیش ران یا رانشانه که از تخلیه ی گازها و مایعات (جت گاز) برای نیروی محرکه بهره می برند، ممنوع می باشد.
4. زمان توقف می بایست توسط یک فرآیند شیمیایی تعیین گردد، استفاده از انواع ترمزهای صرفا مکانیکی و الکتریکی برای توقف واکنش شیمیایی یا قطع نیروی محرکه واکنش اکیدا ممنوع می باشد و فرآیند تعیین کننده در توقف الزاما بر اساس یک فرآیند شیمیایی می باشد.
- استفاده از هرگونه سنسور الکتریکی اعم از نوری، صوتی و.... خطا محسوب شده و موجب حذف تیم از مرحله عملکرد می گردد.
5. استفاده از جرقه، شعله کبریت و ... برای شروع واکنش تنها در صورتی مجاز است که این اجزاء پس از ایجادجرقه از ماشین جدا شده و جزء ماشین محسوب نگردد.


6- اجزای هر ماشین ساخته شده بایستی در جعبه ای به ابعاد 20×30×40 سانتی متر مکعب جای بگیرد و در صورتی که این امر برای هیئت داوران محرز نگردد، تیم مذکور می بایست با قرار دادن اجزا ماشین در جعبه ای، صحت این موضوع را اثبات نماید. لازم به توضیح است که اجزای جدا شده ماشین برای احراز این امر، باید قابلیت اتصال مجدد بدون صدمه دیدن جدی به کار آرایی ماشین را داشته باشند و مسائلی از قبیل شکستن اجزا، جدا کردن جوش ها و .... غیر قابل قبول است.

 

در صورت عدم رعایت این موارد، امتیاز منفی در بخش عملکرد لحاظ خواهد شد. لازم به ذکر است برای جدا کردن و اتصال مجدد اجزا در صورت لزوم، می بایست صرفا با دست و یا ابزارهای ساده نظیر آچار انجام گیرد. اگر از ابزارهای غیر متعارف مانند فرز و ... استفاده گردد، امتیاز منفی در پی خواهد داشت.


7. مسئولیت انتقال ماشین، مواد شیمیایی و ابزار مورد نیاز از قبیل ترازو و وسایل آزمایش گاهی به محل مسابقه و رعایت موارد ایمنی با تیم شركت كننده خواهد بود.

 


قوانین برگزاری مسابقه

مسابقات کمیکار در 2 بخش عملکرد و پوستر برگزار می گردد. تیم های برتر هر دو بخش جداگانه اعلام می گردند. از تیم های برتر بخش پوستر، با لوح تقدیر، به پاس زحمت هایشان قدر دانی خواهد شد.
 این بخش از مسابقه در 2 نوبت با یک بازه زمانی کوتاه برای استراحت تیم های برگزار خواهد شد:
1- ترتیب تیم ها در مرحله قلق گیری با قرعه کشی مشخص شده و امتیاز این مرحله 30% امتیاز کل مرحله عملکرد می باشد و بقیه به بخش اصلی تعلق می گیرد.
2- در مرحله اصلی، امتیاز 60% کل مرحله می باشد. 10% باقی بر اساس نمره اتخاذی از موارد گزارش موسسه تبیان خواهد بود. ترتیب تیم ها با توجه به رکورد ثبت شده در دور اول تعیین خواهد گردید. ترتیب تیم ها بدین صورت خواهد بود که تیمی که بیشترین فاصله را تا خط پایان را داشته باشد، به عنوان تیم اول در مسابقه اصلی شرکت خواهد کرد.


تبصره 1: تیم هایی که مرتکب خطا شده و به هر دلیلی موفق به ثبت رکورد نشده باشند، پیش از تمامی تیم ها، به همان ترتیب قرعه کشی انجام شده در مسابقه اصلی شرکت خواهند کرد.


3- در دور دوم، امتیاز تیم ها بر اساس فاصله ماشین از خط پایان مسابقه محاسبه خواهد شد و تیمی برنده است که کمترین فاصله را از خط پایان را داشته باشد(فاصله از خط پایان به صورت مطلق محاسبه شده و عبور ماشین از خظ پایان یا نرسیدن آن به خط پایان تاثیری در نتیجه ندارد) و مبنای فاصله از خط پایان، موقعیت توقف ماشین می باشد.


تبصره 2: نحوه محاسبه خطا به صورت زیر خواهد بود:


میزان خطای کل={(0/3×میزان خطای قلق گیری)+(0/7 × میزان خطای عملکرد اصلی)}


4- شکل زمین مسابقه به صورت زیر است. ماشین می بایست در محدوده مورد نظر توقف کند. عدم توقف ماشین در محدوده تعیین شده، باعث حذف تیم خواهد شد.

قوانین مسابقه کمیکار


5- قبل از انجام مسابقه ماشین ساخته شده توسط هیئت داوران بازبینی خواهد شد و به تیم هایی که موارد ایمنی را رعایت نکرده باشند یا طراحی انجام شده با آنچه در پوستر بیان شده، همخوانی نداشته باشد، حق شرکت در مسابقه داده نخواهد شد. همچنین هیئت داوران در هر مرحله از مسابقه عملکرد، مجاز به حذف ماشین از دور مسابقه به علت ایمن نبودن و خطر آفرین بودن آن می باشد.


6- میزان آب و مقدار مسافت(15-22متر) در روز مسابقه با قرعه کشی تعیین می گردد که میزان آب از 100 الی500 گرم با گام های 100 گرم و گام های مسافت، 50 سانتی متر خواهد بود.


7- پس از اعلام اسامی تیم ها، هر تیم حداکثر 2 دقیقه برای حضور در جایگاه و راه اندازی ماشین زمان دارد (از آنجایی که وقت مشخص شده برای تولید سوخت مورد نیاز برخی از ماشین ها کم می  اشد، لذا تمامی تیم ها مجاز هستند سوخت خود را از قبل تهیه نموده و بر روی ماشین قرار دهند و لیکن تولید این سوخت به وسیله تیم باید توسط هیئت داوران محرز گردد). هر تیمی که زمان آماده سازی آن بیشتر از 2 دقیقه باشد، به ازای هر 10 ثانیه زمان بیشتر، 5 سانتی متر به فاصله مطلق از خط پایان افزوده می شود.
8- ماشین ها می بایست مسافت معین شده را حداکثر بر حسب ثانیه طبق جدول زیر طی کنند. به ازای هر 10 ثانیه زمان بیشتر، 5 سانتی متر به فاصله مطلق از خط پایان اضافه می گردد.

 

ردیف

مسافت (متر)

زمان (ثانیه)

1

15-15/5

94

2

16-16/5

100

3

17-17/5

106

4

18-18/5

112

5

19-19/5

118

6

20-20/5

124

7

21-21/5

130

8

22-22/5

136

9

23

140


9- هر اتفاقی که منجر به حوادثی از قبیل انفجار، صدای ناهنجار، ایجاد شعله و ... گردد، همچنین نشت و ریزش مواد و آب، تیم خاطی با نظر هیئت داوران حذف خواهد شد.
10- بعد از شروع به کار ماشین، حق دست زدن، هل دادن و ... وجود ندارد. در صورت مشاهده، تیم با نظر هیئت داوران از مسابقه حذف خواهد شد.
11- هنگام آماده سازی ماشین پشت خط برای راه اندازی، بیشتر از 3 نفر، حق حضور ندارند. هم چنین، هنگام حرکت، تنها یک نفر حق همراهی ماشین را دارد. در صورت عدم توجه به تذکرات داوران در این موارد، تیم خاطی از مسابقه حذف خواهد شد.
12- اگر دو یا چند تیم به امتیازی مشابه برسند، تیمی که زمان کمتری را صرف حرکت کرده، عنوان برتر را کسب خواهد کرد.

قوانین پوستر

در این بخش تمامی مشخصات ماشین ساخته شده که شامل موارد زیر است، بایستی توسط یک عضو از تیم شرکت کننده در غالب یک پوستر مناسب با حداکثر ابعاد 100×80 سانتی متر مربع به هیئت داوران ارائه گردد:
1- مشخصات تیم شامل نام محل تحصیل،نام سرپرست، نام اعضای تیم
2- توضیحات کامل واکنش های شیمیایی به کار رفته به عنوان نیرو محرکه(محصولات واکنش، مکانیسم واکنش و ...). لازم به توضیح است که اگر کنترل ماشین از یک واکنش شیمیایی جداگانه بهره می برد، مشخصات کامل واکنش نیز باید در بخش توضیحات ذکر گردد؛
3- خصوصیات منحصر به فردی که در طراحی وجود دارد به عنوان مثال، مواردی نظیر سادگی طراحی ماشین، ارزان بودن قیمت ساخت، سازگاری بالا با محیط زیست، ایده های نو، خلاقیت در طراحی و ظاهر مناسب دارای امتیاز مثبت در بخش پوستر خواهد بود؛
4- دیدگاه زیست محیطی به کار رفته در طراحی باید خاطر نشان شود؛
5- اجزای مکانیکی به کار گرفته شده به طور مختصر شرح داده شود؛
6- هزینه های ساخت ماشین و مواد مصرفی در واکنش
7- محاسبات مهندسی
8- ارایه منحنی عملکرد

 

مطالب مرتبط:

 قوانین عمومی مسابقات

قوانین سمینار های علمی

قوانین غرفه های نمایشگاهی

 

تماس با ما

آدرس دبیرخانه: تهران - بلوار کشاورز - خیابان نادری - جنب حجت دوست - پلاک 12 - طبقه اول - مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

تلفن: 81202311، 81202167   
نمابر: 81202428


پست الکترونیکی: project@tebyan.com

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین