تبیان، دستیار زندگی
کروکودیل برای گرم نگه داشتن تخم هایشان آن ها را دفن می کنند ولی بچه های آن ها نمی توانند خودشان را از زیر خاک بیرون بکشند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شگفتی حیوانات

شگفتی حیوانات

 تخم هایی که جیغ می زنند!

شگفتی حیوانات
کروکودیل برای گرم نگه داشتن تخم هایشان آن ها را دفن می کنند ولی بچه های آن ها نمی توانند خودشان را از زیر خاک بیرون بکشند.
برای همین درست قبل از این که بتوانند سر از تخم بیرون آورند در داخل تخم جیغ می کشند و خِرخِر می کنند. مادر صدای بچه ها را شنیده و آن ها را از زیر خاک بیرون می آورد.

شگفتی حیوانات

چرا کانگوروها کیسه دارند؟

شگفتی حیوانات


بچه های تازه متولد شده کانگوروها نارس و خیلی کوچک هستند. بچه های بسیار کوچک کانگورو به اندازه انگشت شست ما انسان ها هستند.
کانگورو کوچولو برای گرم شدن و امنیت درون کیسه مادرش زندگی می کند. او در آن حا از شیر مادر تغذیه می کند تا بزرگ شود.

شگفتی حیوانات

تخم های پنگوئن چگونه گرم می مانند؟

شگفتی حیوانات

پنگوئن ها در سرزمین های سرد و یخ زده زاد و ولد می کنند. بابا پنگوئن برای این که تخم ها گرم بمانند آن ها را در چین خوردگی زیر شکم خود نگه می دارد.

شگفتی حیوانات

نوزاد دونده!

شگفتی حیوانات

کره اسب ها می توانند ده دقیقه بعد از تولد بایستند و تنها چند ساعت بعد می توانند سریع بدوند ولی در تمام این مدت مادر در کنار کره اش می دود و از او مراقبت می کند.

شگفتی حیوانات

منبع: ماهنامه روزهای زندگی
تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.