تبیان، دستیار زندگی
من آمدم باز همراه مامان ماه محرم توی خیابان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اسب تنها

اسب تنها

 من آمدم باز
همراه مامان
ماه محرم
توی خیابان
اسب تنها
 من دیدم آن جا
یك اسب تنها
 آن اسب بوده
اسب تو آقا
اسب تنها
 برگشته اما
تنها و خسته
درچشم هایش
 غصه نشسته
اسب تنها
 ای كاش بودی
همراه با آن
می دیدمت من
توی خیابان

منبع: بوستان نور

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.