تبیان، دستیار زندگی
در این تحقیق دانش آموزان سعی دارند با استفاده از شبیه سازی فتوسنتز به تولید انرژی بپردازند. وبا توجه به این که فرآیند فتوسنتز نیازمند دی اکسید کربن است می توان نتیجه گرفت که با این عمل گاز های گلخانه ای کاهش می یابند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 4 (تهران)

در دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان 4 (تهران)،تولید انرژی و کاهش گاز گلخانه


مقطع: دوره دوم

موضوع: تولید انرژی و کاهش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن از طریق شبیه سازی فتوسنتز
نام مدرسه: فرزانگان 4 (تهران)
نام استاد: خانم الهه نجفیان
دانش آموزان: شقایق قربانپور، نیکتا عزیزی

چکیده:

در این تحقیق دانش آموزان سعی دارند با استفاده از شبیه سازی فتوسنتز به تولید انرژی بپردازند. وبا توجه به این که فرآیند فتوسنتز نیازمند دی اکسید کربن است می توان نتیجه گرفت که با این عمل گاز های گلخانه ای کاهش می یابند.


نتایج این تحقیق نشان داد که برگ گل رز ولتاژ بسیار بالاتری را نسبت به خزه تولید نمود. در اندازه گیری ولتاژ کلروفیل گیاه برگ گل رز در 5 دقیقه اول 352 میلی ولت تولید گردید سپس حالتی صعودی داشته و بعد از 15 دقیقه از ولتاژ آن کاسته شد و در یک ساعت به 210 میلی ولت رسید.


گیاه خزه تولید شده در دقایق اول 70 میلی ولت انرژی تولید نمود و بعد از گذشت 15 دقیقه انرژی آن به 10 میلی ولت رسید و دوباره ولتاژ آن زیاد شده و به 4/81 میلی ولت افزایش پیدا کرد. در تکرار آزمایش با افزایش مقدار کلروفیل برگ گل رز نتایج مطلوبی حاصل شد به طوری که ولتاژ انرژی تولید شده در مقیاس 2000 میلی ولت به 570 میلی ولت نیز رسید.


با قرار دادن سیستمی برای رساندن کربن دی اکسید به کلروفیل گیاه گل رز و هم چنین استفاده از کلروفیل تازه مقدار انرژی الکتریکی افزایش چشم گیری پیدا کرد. ولتاژ حاصل در دقیقه اول به 9/0 ولت در مقیاس 20 ولت رسیده و بعد از 18 دقیقه به 2/0 ولت کاهش پیدا کرده. و بعد از 30 دقیقه دوباره به ولتاژ اولیه یعنی 9/0 ولت رسید.


ولتاژهای به دست آمده از کلروفیل خزه و برگ گل رز نشان داد که می توان از گیاهان برای تولید الکتریسیته استفاده کرد به صورتی که هیچ گونه آلودگی در محیط ایجاد نشود.

برای مشاهده ی مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان ، تنظیم : نیلوفر یاقوتی