تبیان، دستیار زندگی
«قله ها و دره ها» كتابی از نویسنده معروف، دكتر اسپنسر جانسون، است كه رویارویی با دوران خوش و سخت زندگی را به تصویر می كشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترس دره ی زندگی

«قله ها و دره ها» كتابی از نویسنده معروف، دكتر اسپنسر جانسون، است كه رویارویی با دوران خوش و سخت زندگی را به تصویر می كشد.

فروری:ه.منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان

قله ها و دره ها

وجود دره و قله در زندگی برای همه طبیعی است. حال چگونگی بیرون آمدن از دره و ماندن روی قله مسئله بسیار مهم است. ممکن است در مقطعی از کار و زندگی شرایط مان خوب باشد و در مقطعی دیگر بد. این مسئله برای همه با هر فرهنگی در جهان وجود دارد و این بخشی از خصوصیت زندگی است. قله ها و دره ها تنها لحظات خوب و بد ما نیستند بلکه احساسات درونی و چگونگی پاسخ ما به رویدادهای بیرونی هستند.
بشر در طول زندگی خود همیشه به دنبال راه کارهایی بوده است تا فرازهایش را بیشتر و فرودهایش را کمتر کند. بخش بزرگی از رویدادها و پدیده هایی که ما را در میان گرفته اند و بر زندگی ما اثر گذارند، بیرون از اراده و کنترل ما هستند. اما واکنش به آنها در اداره و کنترل ما است.

سرشت زندگی ما انسان ها چنین است بسته به اینکه کفه کدامیک سنگین تر باشد، توسط خود و یا دیگران در یکی از گروه های خوشبخت، ناراضی، درمانده، تیره روز یا هر گروه دیگری از این دست قرار می گیریم.

هرچقدر شما رویكرد قله ها و دره ها را بیشتر در زندگی و كار خود مورد استفاده قرار دهید، نگاه شما به فراز و نشیب های زندگی تغییر می كند و در نتیجه منطقی تر با آنها روبرو شوید

ما بدون اینکه متوجه باشیم لحظه های خوب و بد را برای خودمان ایجاد می کنیم. اشتباهات شما در دورانهای خوب امروزتان، پدید آورنده ی دوران های بد فردایتان هستند و بالعکس رفتارهای خردمندانه شما در دوران های بد امروزتان، پدیدآورنده ی دوران های خوب فردایتان خواهند بود. اما واکنش به آنها در اراده و کنترل ما است. بنابر این می توان گفت که راز بزرگ موفقیت و شکست، نیکفرجامی و بدفرجامی، شادی و ناراحتی، توسعه و عقب ماندگی ما انسانها، در گرو واکنش ما به عوامل بیرونی است.
داستان دره ها و قله ها درباره ی مردی جوان است که مایوس از روزگار است تا اینکه با پیرمردی روبرو می شود که بر فراز قله ها  زندگی می کند. با دیدن این فرد سعی می کند از او بیاموزد که چگونه در دوران های خوب و بد به آرامش و موفقیت بیشتری دست پیدا کند.

قسمتی از این کتاب را با هم می خوانیم؛

«وقتی مرد جوان به دره اش بازگشت،خانواده و دوستانش فهمیدند که او تغییر کرده است. آنان از بودن کنار او بیشتر لذت  می بردند. هر چند دلیلش را نمی دانستند.
در این زمان شرکت آنان با مشکلات بسیاری رو به رو شده و بیش از قبل زیان داده بود.
مرد جوان به گذشته فکر کرد و به روزهایی که برای اولین بار به این شرکت رفته بود و نمی دانست چرا اکنون همه چیز آن قدر تغییر کرده است.

سرشت زندگی ما انسان ها چنین است بسته به اینکه کفه کدامیک سنگین تر باشد، توسط خود و یا دیگران در یکی از گروه های خوشبخت، ناراضی، درمانده، تیره روز یا هر گروه دیگری از این دست قرار می گیریم

او زمانی را به خاطر آورد که می خواستند راهی برای بهتر شدن اوضاع شرکت بیابند. ولی موفقیت از مغزشان رفته بود. وهیچ کاری که آنها را به موفقیت برساند انجام نمی دادند. در نتیجه حس کنجکاوی و انگیزه شان را از دست داده بودند.
عجیب نبود که شرکت نمی توانست از دره اش خارج شود. افکار و رفتارهای نادرست کارمندان،دره را عمیق کرد.»
بعد از مطالعه این کتاب درخواهید یافت، دره،نه تنها كنایه از دوران سخت زندگی و قله، نه تنها كنایه از دوران خوش زندگی دارد، كه نشان دهنده احساسات درونی ما و واكنش مان به اتفاقات بیرونی نیز هست. هرچقدر شما رویكرد قله ها و دره ها را بیشتر در زندگی و كار خود مورد استفاده قرار دهید، از آرامش و موفقیت بیشتری برخوردار خواهید شد. زیرا به كارگیری این رویكرد موجب می شود تا نگاه شما به فراز و نشیب های زندگی تغییر كند و در نتیجه منطقی تر با آنها روبرو شوید. این رویكرد سه چیز را برای شما روشن می سازد:
 *چگونه هرچه زودتر از یك دره خارج شوید.
*چگونه مدت بیشتری بر فراز قله بمانید.
*چگونه در آینده قله های بیشتر و دره های كمتری داشته باشید.
این کتاب به شما می آموزد:
اشتباهاتی که در موقعیت های خوب انجام می دهید، فردای بد شما را می سازد و این که اقدامات عاقلانه،در وضعیت بد امروز، لحظه های خوب فردایتان را خلق می کنند .
کتاب صوتی «قله ها ودرها» اثر دیگری از نویسنده «چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟» را می توانید در آوانامه «مرجع تخصصی تولید و نشر کتاب گویا» با قیمت 6000 تومان بخرید. کتاب «قله ها و دره ها» در 120 صفحه و به قیمت 2200تومان منتشر شده است.


منابع:
قله ها و دره ها:راهی برای مدیریت لحظه های خوب و بد زندگی/اسپنسر جانسو؛مترجم:نداشاد نظر/آپارات/سایت جامع مدیریت