تبیان، دستیار زندگی
تو خیلی چیزها را به من دادی خدا جان دو تا چشم و دو تا گوش ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تو خیلی مهربانی

تو خیلی مهربانی

تو خیلی چیزها را

به من دادی خدا جان

تو خیلی مهربانی

دو تا چشم و دو تا گوش

دماغ و مو و دندان

تو خیلی مهربانی

به من دادی دو تا دست

دو تا ابرو و دو تا پا

تو خیلی مهربانی

از آن بهتر دو تا گنج

همین مامان و بابا

تو خیلی مهربانی

تو، هم روی زمینی

و هم در آسمانی

تو خیلی مهربانی

خدای دست و دلباز!

تو خیلی مهربانی

تو خیلی مهربانی

منبع: ماهنامه سروش خردسالان

تنظیم: فهیمه امرالله

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.