تبیان، دستیار زندگی
موجر و مستأجر باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا استفاده از مال مورد اجاره مطلقاً جایز است؟

مالی را كه اجاره می ‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می ‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه ‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌ دهد باید مال
خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، درصورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد
فرآوری: آمنه اسفندیاری -بخش احکام اسلامی تبیان
خانه اجاره ای

سوال: منزلی با پول رشوه ساخته شده بود و من بدون اطلاع آن را اجاره کردم. آیا سکونت و نمازم در آنجا اشکالی دارد؟

گرچه رشوه ‌خواری حرام و تصرف در مال رشوه جایز نیست، ولی با توجه به این‌ که خود این منزل به عنوان رشوه نبوده و معمولاً قراردادها به صورت کلی صورت می‌ گیرد (یعنی در آنها تعیین نمی ‌شود که مبلغ جنس از چه مالی -حلال یا حرام- پرداخت شود)، اجاره آن منزل صحیح بوده و سکونت و نماز در آن اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سوال وقتی معامله وی با عین پول حرام نبوده، مسئولیتی ندارید و نماز خواندن و استفاده شما از آنجا اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تکلیفی ندارید و نمازتان صحیح است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که درآمدهای حلالی هم دارد، و نمی‌دانید پول ساختمان از اموال حرام است یا حلال، تصرف در آن برای شمااشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

با توجه به اینکه نوع معاملات و از جمله آن خرید مصالح ساختمان در ذمّه است نماز در مکان مذکور صحیح است ولی لازم است صاحب ملک پولهای مذکور را به صاحبان آن برگرداند.

سوال: موجر و مستأجر جهت اجاره باید دارای چه شرایطی باشند؟

جواب: موجر و مستأجر باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2173)

سوال: آیا لازم است عقد اجاره را به صیغه‌ی عربی خواند؟

جواب: موجر و مستأجر لازم نیست صیغه‌ی عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم، اجاره است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینكه ملك را اجازه دهد، ‌آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح است. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2177)

سوال: آیا كسی كه ملكی را اجاره می‌كند می‌تواند به دیگری اجاره دهد؟

جواب: اگر كسی خانه یا مغازه و... را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نكند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2180)

سوال:مال مورد اجاره باید دارای چه شرایطی باشد تا عقد اجاره صحیح واقع شود؟

جواب: مالی را كه اجاره می ‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌ دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه ‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می ‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)

سوال: آیا استفاده از مال مورد اجاره مطلقاً جایز است یا باید مقید به شرایطی باشد؟ لطفاً بیان كنید.

جواب: استفاده ‌ای كه مال را برای آن اجاره می‌ دهند چهار شرط دارد:
 1ـ آنكه حلال باشد، بنابراین اجاره دادن مغازه برای شراب فروشی و... باطل است.
 2ـ پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
 3ـ اگر چیزی را كه اجاره می‌ دهند چند استفاده دارد، ‌استفاده‌ ای كه مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند.
 4ـ مدت استفاده را معین نمایند یا عمل را معین كنند، ‌كافی است.
(توضیح المسائل امام خمینی (ره)، م2187)


منابع:
سایت اسلام کوئیست
سایت اندیشه قم
توضیح المسائل امام خمینی(ره)


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.