تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم، با سیستم پنل خورشیدی آشنا می شوند. در این فعالیت با دو پنل تجاری و خانگی آشنا می شوید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پنل سیستم های خورشیدی

در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم، با سیستم پنل خورشیدی آشنا می شوند. در این فعالیت با دو پنل تجاری و خانگی آشنا می شوید.

پنل سیستم های خورشیدی

پنل خانگی شامل بخش های زیر می باشد:

مبدل، دستگاه اندازه گیر، پنل الکتریکی، سیستم پردازش داده، اینترنت که می توانید با کلیک بر هر بخش با عملکرد آن آشنا شوید.

با کلیک روی پنل تجاری می توانید بخش های مختلف، پنل تجاری را مشاهده کنید:

مبدل، دستگاه اندازه گیر، پنل الکتریکی، سیستم پردازش داده، ترموستات، روتر، دیواره محافظتی و اینترنت می باشد که با کلیک روی هر بخش می توانید با عملکرد هر بخش آشنا شوید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان