تبیان، دستیار زندگی
باکتری ها گروهی از موجودات تک کتری ها گروهی از موجودات تک سلولی ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی، آن ها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده ای دارند و به گروه پروکاریوت (جانداران ساده) تعلق دارند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رشد باکتری با نانوذرات نقره و عصاره آویشن

رشد باکتری با نانوذرات نقره و عصاره آویشن

دهمین دوره

 از پروژه های دانش‌آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پرشور شما دوستان و علاقه‌مندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده‌اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه‌ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقه‌مند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: جلوگیری از رشد باکتری با استفاده از نانوذرات نقره و عصاره آویشن
نام ارائه‌دهنده/دهندگان: 1. ساراخلیلی 2. موناکیوانی 3. مریم صحتطلب
زمینه و نوع پروژه: شیمی/زیست شناسی
درجه سختی: متوسط
نام مدرسه: دبیرستان سرای دانش (واحد رسالت)


باکتری ها گروهی از موجودات تک کتری ها گروهی از موجودات تک‌سلولی ذره‌بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی، آن ها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت (جانداران ساده) تعلق دارند.
 
باکتری ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسمها هستند. تعداد کمی از آن ها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آن ها، حیات بر روی زمین مختل می گردد. بطور یقین یوکاریوت ها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری ها ساختمان ساده‌ای داشته و می توان به آسانی، بسیاری از آن ها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد. میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آن ها انجام داده‌اند. ‌سلولی ذره‌بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی، آن ها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت تعلق دارند. باکتری ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم ها هستند. تعداد کمی از آن ها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آن ها، حیات بر روی زمین مختل می گردد. بطور یقین یوکاریوت ها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری ها ساختمان ساده‌ای داشته و می توان به آسانی، بسیاری از آن ها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد. میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آن ها انجام داده‌اند.

رشد باکتری با نانوذرات نقره و عصاره آویشن

نقره در محلول های آبی از نظر بیولوژیکی فعال و اثرات ضد باکتری دارد. در اثر تعامل غشای باکتری با کاتیون نقره تغییرات زیادی در ساختار غشای آن به وجود می آید و باعث از بین رفتن سلول های باکتری می شود. این برهمکنش و از بین رفتن سلول های باکتری بستگی به اندازه نانو ذرات نقره دارد. نانو ذرات نقره همچنین دارای خواص ضدباکتریایی پیشرفته تری نسبت به برخی آنتی بیوتیک ها مثل پنی -سیلین، آموکسی سیلین، اریترومایسین و کلیندامایسین در مقابل انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مثل استافیلوکوکوس‌اورئوس و اشریشیاکولای می باشند. از طرف دیگر نتایج حاصل از آزمایشات میکروبی نشان می دهند که اسانس گیاه آویشن قادر به مهار رشد همه سوش های باکتریایی مورد آزمایش به خصوص انواع گرم منفی است. بخش قطبی عصاره متانولی گیاه بیشتر روی سوش های گرم مثبت اثر مهاری نشان داد در صورتی که قسمت غیرقطبی عصاره دارای طیف اثر مشابه با اسانس اما با قدرت ضعیف تر بود.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسانس و عصاره متانولی گیاه هر دو دارای اثر آنتی‌اکسیدان و ضدباکتری می باشند و می توانند به عنوان محافظ در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرند. در این پروژه به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره و عصاره آویشن نانوذرات نقره به دو روش شیمیایی و ساخت به روش شیمی سبز (ساخت با استفاده از عصاره گیاه آویشن) ساخته شدند، سپس از دیسک های آنتی باکتریال به منظور بررسی این خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره استفاه کردیم به همین منظور در روی محیط کشت باکتریایی دیسک ها را قرار دادیم و باکتری را کشت دادیم و پس از آن روی دیسک ها به ترتیب نانوذره نقره ساخته شده به روش شیمیایی، نانوذره نقره ساخته شده به روش شیمی سبز رامی ریزیم و از یک دیسک بدون هر گونه نانوذره به عنوان نمونه کنترل منفی استفاده می کنیم و میزان رشد باکتری پیرامون این دیسک ها را بررسی و مقایسه می کنیم.

مهارت های کسب شده

آشنایی با شیوه انجام پژوهش
آشنایی با مفاهیم هوش هیجانی و تصمیم گیری

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: مهدی رحمانی

تنظیم: نسرین صادقی