تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت آموزشی، دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم با انرژی باد برای تولید الکتریسیته آشنا می شوند، در انتهای فعالیت، آن ها با بخش های مختلف یک توربین بادی آَنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی باد

در این فعالیت آموزشی، دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم با انرژی باد  که یک انرژی پاک و تجدید پذیر برای تولید الکتریسیته آشنا می شوند، در انتهای فعالیت، آن ها با بخش های مختلف یک توربین بادی آشنا می شوند.

انرژی باد

در بخش هایی از این فعالیت آموزشی با عملکرد این نوع توربین ها و  چگونگی استفاده از این توربین ها در برابر انرژی باد آَشنا می شوند.


مرکز یادگیری سایت تبیان