تبیان، دستیار زندگی
هیچ چیز مانند  سر و صدای فرزندان خانواده روزی آرام در خانه را خراب نمی كند . كسانی كه این مورد را تجربه كرده اند ، دقیقاً متوجه منظور ما می شوند . تمام والدین ، مادربزرگ ها  و پدر بزرگ ها ، پرستاران و مراقب های كو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سر و صداها را به آرامش تبدیل كنید

هیچ چیز مانند  سر و صدای فرزندان خانواده روزی آرام در خانه را خراب نمی كند . كسانی كه این مورد را تجربه كرده اند ، دقیقاً متوجه منظور ما می شوند .

تمام والدین ، مادربزرگ ها  و پدر بزرگ ها ، پرستاران و مراقب های كودكان  و خلاصه كسانی كه در  جریان درگیری ها و سر و صداهای آنها قرار می گیرند، می خواهند كه یك بار و برای همیشه آرامش را برقرار كنند. و به همین دلیل خود مستقیماً وارد بحث و جدل آنها می شوند . اما این امر به دو دلیل سبب تشدید درگیری ها می شود.

1 - دخالت خود در آشوب ها ، وضع را از آنچه كه هست بدتر می كند. مثلاً اگر دو فرزند شما در حال بحث باشند و شما خود را درگیر آن بحث نمایید یا خیلی سریع عكس العمل نشان دهید، نه تنها با مشكل درگیری و بحث های آنان ، بلكه با عوارض  واكنش های خود ( از قبیل فشار خون بالا، افكار منفی ، احساسات آشفته و در هم ) نیز مواجه می شوید. هنگامی كه وارد درگیری های فرزندان خود می شوید گویا به آنها اعلام جنگ كرده اید . این رفتار بحث و درگیری را از كنترل خارج و موجب بزرگ كردن مسائل كوچك می شود.

2 - هنگامی كه وارد بحث ها و درگیری ها می شوید ، در واقع مشوق آن به نظر می رسید و با ارائه الگویی سست ، پیامی اشتباه را به فرزندان خود منتقل می كنید. در مجموع وقتی با رفتار خود چیزی خلاف آرامش را نشان می دهید چگونه می توانید از آنان تقاضا كنید كه " آرامش " را برقرار كنند؟ در این گونه موارد واكنش شما ، آنان را ترغیب می كند كه در این درگیری شما را وارد جبهه خود ( علیه جبهه مقابل ) نمایند. درگیری های درونی و عكس العمل های شما آتش این جنجال ها را شعله ورتر می سازد.

راهكار

اگر به عنوان وظیفه این جنجال و درگیری را به آرامش تبدیل كنید، در واقع آتش  آن را خاموش كرده اید . در حقیقت رابطه ای میان بی طرف ماندن و ایجاد آرامش از سویی ، و قدرت تحمل درگیری دیگران را داشتن از سوی دیگر ، وجود دارد.

بدیهی است كه بارها یا خواسته اید یا مجبور بوده اید در این مسابقات روزمره ی سروصداها و درگیری ها دخالت كنید تا آنان را به اتحاد و یگانگی ، راهنمایی و غائله را به صلح ختم نمایید. این موردی است كه بیشتر اوقات پیش می آید ، به همین دلیل ابتدا باید ( به جای پافشاری بر این امر كه زندگی باید به كام ما باشد ) بپذیریم كه این امر می تواند راهی به سوی زندگی آرام تر باشد. وقتی كه سر و صداها را به صلح تبدیل  می كنید ، در واقع در چنین شرایطی ، الگویی برای عدم شركت در درگیری ها و عدم بروز عكس العمل به حساب می آیید . اگر بتوانید قدری از درگیری های فرزندان دور بمانید و با آن كنار بیایید ، آنها خیلی سریع این روش را خواهند آموخت.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.