تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه اول با تولید انرژی برق توسط توربین های آبی آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی برق آبی

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه اول با تولید انرژی برق توسط توربین های آبی  آشنا می شوند.

انرژی برق آبی

ابتدا روی شیر کلیک کنید که در یک محدوده سبز رنگ مشخص شده است، سپس به محل قرار گرفتن توربین دقت کنید ( توربین هم با در محدوده سبز رنگ مشخص شده است. )

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان