تبیان، دستیار زندگی
پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزارگردید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضور تبیان اصفهان در اولین روز پنجمین نمایشگاه مخابرات و ارتباطات

پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی، این نمایشگاه از 25 مرداد به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.
در این نمایشگاه تجهیزات مخابراتی، زیرساخت و انتقال دیتا، فناوری نسل جدید موبایل، فناوری شبکه های شهری، نرم افزارهای مخابراتی و تجهیزات مراکز داده وب سایت های مخابراتی ارائه می گردد.
خدمات ارزش افزوده مخابراتی، مراکز تلفن سانترال، آنالوگ، دیجیتال و ip، نرم افزارهای کاربردی موبایل، خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، ثابت و بین الملل نیز از دیگر موضوعات ارائه شده در این نمایشگاه است.


 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
 • غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات
  غرفه تبیان اصهان در نمایشگاه مخابرات و ارتباطات

روابط عمومی تبیان اصفهان
تنظیم: هومن بهلولی