تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با فرایندهای گرماگیر و گرماده و تغییرات آنتروپی در این واکنش ها آشنا می شوند و این تغییرات را در این نمونه خاص واکنش مشاهده می کنند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکنش های گرماگیر و گرماده

واکنش های گرماگیر و گرماده

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با فرایندهای گرماگیر و گرماده و  تغییرات آنتروپی در این واکنش ها  آشنا می شوند و این تغییرات را در این نمونه خاص واکنش مشاهده می کنند.

وقتی روی واکنش های گرماگیر و گرماده کلیک می کنید در هر مرحله روی حروف A،B، C و D کلیک کنید تا  مراحل آموزش را کامل نمایید.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان