تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با چگونگی ساخت این سلول گالوانی آشنا شده و با عملکرد این سلول آشنا می شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلول گالوانی Zn - Cu

سلول گالوانی:

سول الکتروشیمیایی گالوانی یا ولتایی دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و در واقع به کمک واکنش های شیمیایی، جریان برق تولید می کند. از اتصال دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی گالوانی ساخته می شود. برای مثال سلول الکتروشیمیایی (Zn-Cu) از دو نیم سلول روی و مس تشکیل شده است.

سلول گالوانی zn - cu

در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با چگونگی ساخت این سلول گالوانی آشنا شده و  با عملکرد این سلول آشنا می شوند.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان