تبیان، دستیار زندگی
راستی اگر این بزرگراهها نبود.... سیل جمعیت رو به افزایش و امكانات محدود! اینهمه خودرو فقط در یك پاركینگ. پس تكلیف خیابانها روشن است! فكر نكنید اینجا یك بیابان مه گرفته است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهر تهران و ....

راستی اگر این بزرگراهها نبود....


سیل جمعیت رو به افزایش و امكانات محدود!


اینهمه خودرو فقط در یك پاركینگ. پس تكلیف خیابانها روشن است!


فكر نكنید اینجا یك بیابان مه گرفته است؛ نه! اینجا بخشی از طرح های نیمه تمام است كه در هوای آلوده تهران گم شده!


این هم یك جور تبلیغ انتخاباتی است؛ استفاده از آب روان!


مواظب باشید سیب هاتون داخل این طرح عمرانی كه معلوم نیست شاهكار كدام وزارت خونه است نیفته!


و البته خودتون توی چاهی كه براتون كندن نیفتید!


ببینید این آب زلال از میان چه لجنزاری می آید!


اینهم حكایت همیشگی جوی های ....


و همیشه عده ای مشغولند تا آسایش ما را فراهم كنند...


اینهم یكی ازساختمانهای این شهر كه معلوم نیست به كدام دلیل مدتهاست كه رها شده!(تابلوی عبور ممنوع در این میان معنی جالبی پیدا می كند)


چندبار قسمت شده تا بی دردسر و معطلی سوار این تاكسی خوشگلا بشید!

زینب فرخ

جامعه و سیاست