تبیان، دستیار زندگی
سلولز میکروبی که توسط برخی از سویه های استوباکتر و گلوکونوباکتر تولید می شود، از لحاظ ساختار مولکولی مشابه سلولز گیاهی است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه فرزانگان(10)

در دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه فرزانگان(10) در دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

سلولز میکروبی
تبیان: سلام و وقت به خیر، لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام مدرسه شرکت کردید.
باسلام، مریم کدخدازاده هستم به همراه زینب شاهسون و نرگس رنجبر از مدرسه فرزانگان(10) در دهمین دوره جشنواره های دانش آموزی تبیان شرکت کرده ایم.


تبیان: سلولز میکروبی چیست؟
سلولز میکروبی که توسط برخی از سویه های استوباکتر و گلوکونوباکتر تولید می شود، از لحاظ ساختار مولکولی مشابه سلولز گیاهی است. این ویژگی سبب شده تا سلولز میکروبی به عنوان یک ماده خام مهم در تولیدات پزشکی و صنعتی به کار رود. این مطالعه با هدف جداسازی جنس های بومی باکتری های مولد سلولز و ارزیابی تولید آن انجام شده است.


تبیان: مواد و روش به کار رفته در این پروژه چیست؟
دراین مطالعه ابتدا 65 نمونه از سرکه های محلی، انواع آب میوه و میوه ها تهیه و بر روی محیط هسترن – شرام آگار کشت داده شدند، سپس جدایه هایی با بالاترین توانایی تولید سلولز انتخاب و با PCR روش های بیوشیمیایی و شناسایی گردیدند. پس از خالص سازی سلولز تولید شده، به منظور تایید سلولز از روش های هضم آنزیمی توسط سلولاز و میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده شد.

مصاحبه با دانش آموزان مدرسه فرزانگان(10) در دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان


تبیان: از انجام این پروژه چه نتیجه ای می گیرید؟
نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید سلولز توسط سویه های بومی غیر از جنس استوباکتر و گلوکونوباکتر نیز قابل انجام است. به طوری که در این مطالعه برای اولین بار سویه های جدید بومی ایران از نظر تولید سلولز معرفی گردیدند. هم چنین سلولز تولیدی توسط این سویه ها در مقایسه با سویه استاندارد دارای ویژگی مطلوب بود.


تبیان: با تشکر از حضور شما در دهمین جشنواره تبیان و همین طور شرکت در مصاحبه ما. امیدواریم همواره در ارتقا سطح علمی و فرهنگی کشورمان موفق و پیش قدم باشید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

مصاحبه با مدرسه فرزانگان (4) در دهمین دوره جشنواره دانش آموزی تبیان 
مصاحبه با مدرسه فرزانگان (10) در دهمین دوره جشنواره دانش آموزی تبیان 
مصاحبه با مدرسه فرزانگان (9) در دهمین دوره جشنواره دانش آموزی تبیان 
مصاحبه با مدرسه فرزانگان (6) در دهمین دوره جشنواره دانش آموزی تبیان