تبیان، دستیار زندگی
امیر کبیر مرد بزرگی است که خدمات بسیاری را به ایران کرده است، خیلی ها دوست دارند بدانند این مرد بزرگ به چه صورت بوده است.از امیر کبیر داستان های بسیاری شنیدید و نام او بر تارک تاریخ ایران به روشنی می درخشد اما شاید عکس هایی که از او دیده باشید طرح های
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عکس واقعی امیر کبیر در تبیان

امیر کبیر

امیر کبیر مرد بزرگی است که خدمات بسیاری را به ایران کرده  است، خیلی ها دوست دارند بدانند این مرد بزرگ به چه صورت بوده است.از امیر کبیر  داستان های بسیاری شنیدید و نام او بر تارک تاریخ ایران به روشنی می درخشد اما شاید عکس هایی که از او دیده باشید طرح های ذهنی یا عکس واقعی او نباشد اما عکسی گرفته شده توسط ارنست هولستر هست که منتسب بدین مرد بزرگ می باشد.
در ادامه برخی از نقاط برجسته دوران زندگی وی را مرور کنید:  سه ماموریتی که از محمدتقی دیپلماتی برجسته ساخت میرزا تقی خان قبل از صدارت منشی دستگاه قائم مقام بود و در این مدت به سه مأموریت مهم سیاسی به روسیه، ایروان و به عثمانی رفت.مسئولیت وی در قضیه ارزنه الروم بود و درایتش از وی دیپلماتی کارکشته ساخت. چنانچه در این قرار داد که روس و انگلیس همواره به دنبال زیان ایران و نفع عثمانی بودند کوتاه نیامد.سرسپردگی و علاقه امیر به کشور تا به آنجا بود که وقتی به زیان ایران بود از محمدشاه هم پیروی نمی‌کرد تا برسد به روس و انگلیس و همه اقداماتش برای سربلندی ایران بود. دارالفنون سنگ بنای آموزش مدرن ایرانیحاصل مجموع آموخته‌ها و دیده‌های امیرکبیر از جهان، ایجاد دارالفنون بود آکادمی برای رشد علوم جهانی در پایتخت.

این مدرسه در هفت شعبه تأسیس شد و اولین مدرسه جدید ایران بود. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش‌های مهندسی، پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده می‌شد و بسیاری از معلم‌های آن از اروپا و به‌ویژه از کشورهایی چون اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به کار گرفته شده بودند. پس از برکناری امیرکبیر، با وجود مخالفت‌های میرزا آقاخان نوری، مدرسه کار خود را ادامه داد. انتشار اولین روزنامه ایرانی روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین‌شاه، به دستور امیر کبیر برای جلوگیری از شایعه در ایران چاپ شد. اولین شماره این روزنامه در ۱۸ بهمن ۱۲۲۹ خورشیدی به کوشش امیرکبیر منتشر شد.

تنظیم: هومن بهلولی