تبیان، دستیار زندگی
با عضویت هشت ایرانی در 9 کرسی کنفدراسیون فو تبا ل آسیا AFC فرصتی بی نظیر و تاریخی برای فو تبا ل ایران ایجاد شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرصت بزرگ ایران در AFC


با عضویت هشت ایرانی در 9 کرسی کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا AFC فرصتی بی نظیر و تاریخی برای فو‌تبا‌ل ایران ایجاد شده است.

فرصت بزرگ ایران در afc

در حالی علی کفاشیان علاوه بر نام خود اسامی 17 نفر از همکارانش را برای تعیین اعضای جدید کمیته‌های مختلف کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا (AFC) ارائه کرد تا در مجموع 18 ایران برای حضور در 12 کمیته‌ نامزد شده باشند. در نهایت هم هیات اجرایی AFC با تایید هشت ایرانی مجوز حضور آنها در 9 کمیته‌ مختلف را صادر کرد.
علی کفاشیان علاوه بر عضویت در کمیته‌ برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا 2019 در امارات به عنوان رییس کمیته‌ فوتسال و فو‌تبا‌ل ساحلی آسیا انتخاب شد.
اسدی به عنوان عضو کمیته‌ مسابقات، وثوق احمدی به عنوان عضو کمیته‌ انضباطی، جهانگیر بیلگری عضو کمیته‌ استیناف، درخشان عضو کمیته‌ مالی، براتی عضو کمیته‌ حقوقی، محصص عضو کمیته‌ فنی و توسعه و زهره هراتیان به عنوان عضو کمیته‌ پزشکی کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا AFC انتخاب شدند.
عضویت هشت ایرانی در 9 کمیته‌ کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا امری بی سابقه و حتی کم نظیر است. شاید تاکنون چنین فرصتی برای حضوری قدرتمند در کانون تصمیم گیری فو‌تبا‌ل در قاره کهن پیش‌روی فو‌تبا‌ل میسر نبود اما اتفاق خوش یمن رخداده می‌تواند برای فو‌تبا‌ل ایران بسیار مفید تلقی شود.

حضور اعضای ایرانی در کمیته‌های مختلف فو‌تبا‌ل آسیا نه تنها می‌تواند در به روز کردن دانش آنها مثمرثمر باشد ،‌ بلکه حتی در نفوذ فو‌تبا‌ل ایران در آسیا بی شک اثرگذار است.
حضور اعضای ایرانی در کمیته‌های مختلف فو‌تبا‌ل آسیا نه تنها می‌تواند در به روز کردن دانش آنها مثمرثمر باشد ،‌ بلکه حتی در نفوذ فو‌تبا‌ل ایران در آسیا بی شک اثرگذار است. این که فو‌تبا‌ل ایران بتواند آرا و نظرات خود را به فو‌تبا‌ل آسیا منتقل کند و در سرنوشت آن به صورت مستقیم اعمال نظر کند اما آیا برای این فرصت پیش آمده برنامه‌های لازم در نظر گرفته شده است؟
آیا هر یک از اعضا اهمیت انتخاب خود در کمیته‌های مختلف کنفدراسیون فو‌تبا‌ل آسیا را به خوبی درک کرده‌اند؟ آیا قرار نیست این بار همانند سال‌های گذشته به چنین اتفاقی به سادگی نگاه و به راحتی از آن عبور کنند؟
به هر روی فو‌تبا‌ل ایران از موقعیتی استثنایی برخوردار شده است، هشت ایرانی در 9 کمیته‌ فو‌تبا‌ل آسیا حضور خواهند داشت و امیدواریم این اتفاق دریچه‌های روشنی را برای فو‌تبا‌ل ایران باز کند.

 

بخش ورزشی تبیان


منبع: ایسنا