تبیان، دستیار زندگی
دوباره نگاه کن و از وسایلی که دیگر قابل استفاده نیستند، چیزهای تازه ای بساز، برای اینکه فکر زیبا و تخیل خوب و روشن تو، جایی برای تولد دوباره ای پیدا کند این فرصت تازه ای را برای آن ایجاد کن. دوباره نگاه کن و از چیزهایی که آماده ی دور ریختن آن شده ای....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در قوطی را دور نریز!

دوباره نگاه کن و از وسایلی که دیگر قابل استفاده نیستند، چیزهای تازه ای بساز، برای اینکه فکر زیبا و تخیل خوب و روشن

تو، جایی برای تولد دوباره ای پیدا کند این فرصت تازه ای را برای آن ایجاد می کند.


دوباره نگاه کن و از چیزهایی که آماده ی دور ریختن آن شده ای، وسایل تازه ای بساز، حتی زیباتر، بهتر و شاید مفیدتر از شکلی که در قبل از آن ها استفاده می شده اند.

وسایل لازم:

در ظرف ها و وسایل مختلف مثل خودکار، بطری، سس و ...
چسب

امروزه تمام مواد غذایی و یا وسایل مورد نیاز ما بهتر بگویم هر آن چه را که در اطراف خود می بینید در قوطی و یا بطری ها و جعبه ها و یا در ظرف های مختلفی ارائه می شود. تمام آن ها دارای درهای گوناگونی هستند که دارای رنگ ها و شکل ها و اندازه های مختلفی است. این تنوع به شما کمک می کند تا بتوانید شکل های بسیار زیاد، متنوع، جالب و زیبایی را بسازید.


کار با درها بسیار جذاب، زیبا و خلاقانه است که شما با بهره گیری از فکر، تخیل، سلیقه ی خودتان و با کمی حوصله می توانید، شکل های بسیار خلاقانه ای ایجاد کنید، فقط کافی است آبی را که می نوشید و یا وسایلی را که استفاده می کنید قبل از انداختن در کیسه ی بازیافت درها را جدا کنید و آن را تمیز کنید و با چسب حرارتی به هم بچسبانید.

در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!

در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!  در قوطی ها را دور نریزید!
در قوطی ها را دور نریزید!    در قوطی ها را دور نریزید!

در قوطی ها را دور نریزید!   در قوطی ها را دور نریزید!

منبع: کتاب کاردستی های خلاق، طرح: طاهره عرفانی، عکس و اجرا: زهرا حسینی و هانیه آقا میرزا

تهیه و تنظیم: نسرین صادقی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.