تبیان، دستیار زندگی
هشتاد و پنجمین شماره دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی ویژه تیر و مرداد 94 منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شماره جدید دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی منتشر شد

روابط عمومی

هشتاد و پنجمین شماره دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی ویژه تیر و مرداد 94 منتشر شد.
به گزارش  روابط عمومی، در این شماره مطالبی با عناوین، عوامل موفقیت در روابط عمومی، روابط عمومی یک لایه حفاظتی یا مدیریت اعتبار، اصول و ضوابط اخلاقی و رفتاری انجمن بین المللی روابط عمومی، دستور العمل سنجش اثر بخشی روابط عمومی، تحولات در روابط عمومی جدی بگیریم، نقش و کارکردهای ارتباطات غیر کلامی و تاثیر فرهنگ صنفی بر روابط عمومی ژاپن به چشم می خورد.

در سرمقاله این شماره نشریه با عنوان روابط عمومی و دولت یازدهم به قلم مدیر مسئول نشریه آمده است: اگر به اوایل آغاز به کار دولت یازدهم برگردیم، این دوره برای جامعه روابط عمومی واقعا مترادف با انتظار تدبیر و امید بود، امید به اتخاذ تدابیری برای رخت بربستن پوپولیسم از حوزه عملکرد روابط عمومی، تاکید بر تخصص گرایی، رفع موانع قانونی برای عملکرد مناسب تر واحدهای روابط عمومی و حل مسائل انباشته این حرفه در طول سال های گذشته، اما با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم ، فقدان راهبرد و چشم انداز روشن برای توسعه روابط عمومی در کشور، امیدها را کم رنگ می سازد ...

این نشریه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هوشمند سفیدی، سردبیری ناهید عبادی و مدیراجرایی علی حبیبی منتشر می شود.

تنظیم: هومن بهلولی