تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با مفاهیم موجود در کتاب علوم خود از جمله یادداشت برداری، فرضیه سازی، آزمایش کردن، مشاهده کردن و نتیجه گیری آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جورچین  روش علمی تحقیق

جورچین روش علمی تحقیق

در این بازی وصل کردنی، دانش آموزان دوره دبستان با تعاریف مختلف در یک روش علمی  آشنا می شوند.

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با  تعریف مفاهیم موجود در کتاب علوم خود از جمله یادداشت برداری، فرضیه سازی، آزمایش کردن، مشاهده کردن و  نتیجه گیری آشنا می شوند.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان