تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان تاثیر غلظت بر سرعت سوختن را برای الیاف آهن بررسی می کنند. گام ها را به ترتیب آن چه که در محتوا آورده شده است، بردارید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر غلظت بر سوختن

تاثیر غلظت بر سوختن

در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان تاثیر غلظت بر سرعت سوختن را برای الیاف آهن بررسی می کنند.

گام ها را به ترتیب آن چه که در محتوا آورده شده است، بردارید.

برای دریافت محتوای هوشمند کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان