تبیان، دستیار زندگی
فرانسیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Fr و عدد اتمی 87 یافت می شود. فرانسیم، فلزی قلیایی و شدیداً رادیواکتیو است که در سنگ معدن اورانیم و توریم وجود دارد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرانسیم

فرانسیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Fr و عدد اتمی 87 یافت می شود. فرانسیم، فلزی قلیایی و شدیداً رادیواکتیو است که در سنگ معدن اورانیم و توریم وجود دارد.

فرانسیم

ویژگی های قابل توجه

فرانسیم

این عنصر که نامش از کشور فرانسه گرفته شده در سال 1939 به وسیله Marguerite Perey از موسسه کوری در پاریس کشف گردید. فرانسیم سنگین ترین فلز قلیایی بوده و در نتیجه فروپاشی آلفای آکتینیم به وجود می آید و می توان آن را به صورت مصنوعی توسط بمباران توریم با پروتون تهیه کرد.

اگرچه این عنصر به طور طبیعی در کانی های اورانیم یافت می شود، مقدار فرانسیم را در پوسته زمین همیشه کمتر ازتقریباً 1 اونس تخمین زده اند. فرانسیم ناپایدارترین عنصر در بین 101 عنصر اول است و وزن اکووالان آن از هر عنصری بیشتر می باشد.

33 ایزوتوپ برای فرانسیم شناخته شده است. تنها ایزوتوپ فرانسیم که به صورت طبیعی یافت می شود و پایدارترین آن ها نیز هست (22 دقیقه) Fr-223 است که دختر ایزوتوپ Ac-227 می باشد. کلیه ایزوتوپ های شناخته شده فرانسیم بسیار ناپایدار هستند بنابراین آگاهی درباره ویژگی های این عنصر فقط بر اساس فعالیت های پرتوشیمیایی( Radiochemical)  به دست آمده است.

هیچ گروه تحقیقاتی تاکنون مقدار قابل توزینی از فرانسیم را تولید نکرده و این عنصر هنوز تهیه یا جداسازی نشده و احتمالاً هرگز هم نخواهد شد. نزدیکترین عنصر به فرانسیم از نظر خصوصیات شیمیایی سزیم است.


مرکز یادگیری سایت تبیان