تبیان، دستیار زندگی
مهریه تنها حق ثبت شده زنان در عقدنامه نیست نصف دارایی هم می تواند ثبت شود. هر شرط دیگری اعم از مالی و غیر مالی داشته باشد می تواند ثبت شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمه مهریه گسترش یابد


مهریه تنها حق ثبت شده زنان در عقدنامه نیست نصف دارایی هم می‌تواند ثبت شود. هر شرط دیگری اعم از مالی و غیر مالی داشته باشد می‌تواند ثبت شود.


مهریه

مهریه تنها حق ثبت شده زنان در عقدنامه نیست نصف دارایی هم می‌تواند ثبت شود. هر شرط دیگری اعم از مالی و غیر مالی داشته باشد می‌تواند ثبت شود. همان‌طور كه می‌دانیم مهریه حتما باید داده شود. با توجه به شرایط جامعه و اینكه زنان بعد از طلاق نیاز به حمایت مالی دارند برای اینكه نه حق زنان تضییع شود و نه مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان بروند باید 1- حمایت قانون 2- مشاركت بیمه و 3- اخلاق هر سه در یك جا جمع شوند.  اگر این سه موضوع نباشد مبناهای ما كاملا غلط خواهد بود.
 بیمه مهریه باید وجود داشته باشد
حمایت قانون یعنی قانون یك راهكار درست و مناسب برای پرداخت مهریه قرار دهد. به زندان انداختن و كارهای این‌چنینی عملا نمی‌تواند مفید باشد. در رابطه با مشاركت بیمه هم می‌توان گفت بیمه در این زمینه می‌تواند نقش مهمی‌داشته باشد همان‌طوری كه بیمه عمر و بیمه‌های دیگر وجود دارد بیمه مهریه هم می‌تواند كمك كند؛ اما نه به آن شكل كه در حال حاضر تعریف شده و پرداخت ماهانه آن آنقدر زیاد است كه  عملا در توان پرداخت خانواده‌ها نیست.  بحث اخلاق هم می‌دانیم كه در قرآن آمده است كه با زنان‌تان به شایستگی رفتار كنید یا به نیكی آنها را رها كنید. به هر حال زن و مردی كه با هم زندگی می‌كنند و زن تامین مالی ندارد و مرد می‌داند اخلاق این است كه با حكم قانون تلاش كند زن آسیب مادی نبیند تا به این دلیل بخواهد آسیب‌های معنوی دیگر را به دنبال نداشته باشد. اگر می‌خواهیم كاری انجام دهیم در فرهنگ حقوق كار كنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم. اگر بخواهیم تهدید ارعاب و .. در نظر بگیریم به نتیجه نمی‌رسیم.

توان مالی باید در حال یا آینده نگاه شود و بر اساس آن به طور منطقی مسائل دیده شود. در قانون حمایت خانواده تا 110 را عندالمطالبه می‌تواند بگیرد اما بقیه آن عندالاستطاعه،  منطوط به توان مالی مرد است

عندالمطالبه و عندالاستطاعه برای مردم روشن شود
ما باید فرهنگ جامعه را درست كنیم. یعنی هم  مرد می‌داند با این حقوق و درآمد نمی‌تواند به طور مثال تا 100 سال آینده حتی نصف آن را تامین كند. چه برسد به تمامش. خانم هم كه می‌داند همسر او  هرگز نمی‌تواند چنین تعهد سنگینی را بكند چرا این تعهد را بخواهد. بر امر باطل نباید چنین تعهدی كنند. اما به نظر ما كه حقوقی هستیم وقتی مردی تعهد به پرداخت می‌كند، موظف به پرداخت است. مگر طرف مقابل بگذرد.
ما در عالم حقوق نمی‌توانیم افراد را در هوا نگه داریم. توان مالی باید در حال یا آینده نگاه شود و بر اساس آن به طور منطقی مسائل دیده شود. در قانون حمایت خانواده تا 110 را عندالمطالبه می‌تواند بگیرد اما بقیه آن عندالاستطاعه،  منطوط به توان مالی مرد است. در این حالت شرایط را باید به حالت دیگری برگردانیم یعنی بگوییم عندالمطالبه و عندالاستطاعه یعنی چه باید جامعه روی چنین مسائلی شناخت كافی داشته باشد و برداشت غلط نكند.  باید برای مردم به روشنی تعریف شود.

بخش حقوق تبیان


منبع: قانون