تبیان، دستیار زندگی
امروزه با توجه به اخبار ، آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها به خشونت رواج یافته در اجتماع ، پی می بریم؛ خشونتی که منازعات خیابانی ، اسید پاشی و تجاوز به عنف تنها گوشه ای از آن محسوب می شود اما دلیلی اصلی این خشونت ها چیست؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اینجا همه با هم دعوا دارند!

امروزه با توجه به اخبار ، آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها به خشونت رواج یافته در اجتماع ، پی می بریم؛ خشونتی که منازعات خیابانی ، اسید پاشی و تجاوز به عنف تنها گوشه ای از آن محسوب می شود اما دلیلی اصلی این خشونت ها چیست؟

آزاده مرنی-بخش اجتماعی تبیان
خشونت ، دعوا

امروزه با توجه به اخبار ، آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها به خشونت رواج یافته در اجتماع ، پی می بریم؛ خشونتی که منازعات خیابانی ، اسید پاشی و تجاوز به عنف تنها گوشه ای از آن محسوب می شود. البته علت رواج این قبیل خشونت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید توجه داشت که عمده دلیل خشونت و نزاع اجتماعی فاصله طبقاتی (سطح اقتصادی) و همچنین شکاف اجتماعی و فرهنگی (سطح تحصیلات) می باشد. حائز اهمیت آن که دامنه دلایل پرخاشگری در سطح جامعه بسیار گسترده است و به تفکر افراد، موقعیت‌ ها و حتی سطح خانوادگی آنها مربوط می‌شود. اما آنچه که می توان در عام‌ترین شکل ممکن بیان کرد این است که اکثر جوامع انسانی پرخاشگری و حتی تنش‌ها و برخوردهای شدید خشونت آمیز و نزاع را میان اعضای جامعه داشته ‌و دارند. اما در این میان آنچه مهم است، امری است که موجب فوران این خشونت می شود که در پی آن آسیب های اجتماعی مختلفی ایجاد می شود و جامعه را به ورطه بحران های فردی و اجتماعی می کشاند.

باید توجه داشت که عمده دلیل خشونت و نزاع اجتماعی فاصله طبقاتی (سطح اقتصادی) و همچنین شکاف اجتماعی و فرهنگی (سطح تحصیلات) می باشد

در واقع افراد، زمانی که اهداف، خواسته‌ها و زندگی خود را از دست رفته می‌بینند و نمی‌توانند آن را کنترل کنند، رو به سوی خشونت می گذارند. به بیان دیگر وقتی که فرد بیکار از یافتن کار ناامید شود ، زمانی که شخصی در رسیدن به شریک زندگی خود ناکام بماند و فردی از عهده مخارج زندگی خود و خانواده اش برنیاید ، خشونت فردی چهره نمایی می کند و زمانی که این قبیل خشونت ها کنترل نشوند به سطح جامعه کشانده شده و به خشونت اجتماعی تبدیل می شوند که گریبان گیر یک جامعه خواهد شد. 
نابرابری‌های اجتماعی در مطالعات جامعه شناختی و انسان ‌شناختی انجام شده در جهان، یکی از مهم ترین دلایل پرخاشگری‌ها تشخیص داده شده است. جوامع انسانی در گذشته‌ نیز شاهد نابرابری هایی بوده‌ است، اما با وقوع انقلاب‌های صنعتی و سیاسی تا به امروز، انتظاری که این انقلاب‌ها ایجاد کرده‌اند، آن است که انسان‌ها دائما در حال پیشرفت بوده و از لحاظ مادی و معنوی رشد پیدا کنند و در غیر این صورت در زندگی افراد جامعه اتفاقی به شکل گسترده می‌افتد و جوامع رو به خشونت می روند زیرا حس برابری از بین می رود و ادامه این روند ، باعث نهادینه شدن خشونت در ذات جامعه می شود که منجر به ضربه ای سهمگین بر پیکر جامعه می شود که جبران آن بسیار مشکل و گاها غیر ممکن می باشد.
از آنچه گفته شد واضح و مبرهن است که کنترل و دفع خشونت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است پس بر مسئولین مربوطه است از اشاعه خشونت و پرخاشگری در جامعه جلوگیری نمایند. بنابراین اولین قدم در این راستا ، ایجاد فضای اجتماعی آرام و به دور از تشنج اجتماعی می باشد زیرا زمانی که فشار عصبی به حداقل رسانده شود ، خشونت اجتماعی نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.
قدم دوم : حساسیت بیش از پیش بر بنیان خانواده می باشد ؛بدان معنا که شرایط تشکیل خانواده رو به سهولت گذاشته و با ایجاد فضایی مناسب بر استحکام این عنصر اساسی جامعه پافشاری کرد زیرا درصد بالایی از خشونت اجتماعی از درون خانواده ها فوران می کند.

سبک زندگی نیز نقش بسزایی در کاهش سطح خشونت اجتماعی دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و فنون مختلف جهانی و رواج سبک زندگی ماشینی ، باید توجه بیشتری بر کم رنگ شدن عواطف و احساسات میان افراد جامعه داشت.

قدم سوم : فرهنگ سازی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد زیرا زمانی که افراد جامعه با فرهنگی مسالمت آمیز و به دور از خشونت رشد یافته باشند از هرگونه اعمال خشونتی دوری می جویند و یا آن را به حداقل می رسانند.
علاوه بر سه راه حل مذکور ، سبک زندگی نیز نقش بسزایی در کاهش سطح خشونت اجتماعی دارد. با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و فنون مختلف جهانی و رواج سبک زندگی ماشینی ، باید توجه بیشتری بر کم رنگ شدن عواطف و احساسات میان افراد جامعه داشت. این سبک زندگی ، افراد جامعه را یا به سوی آن می‌ کشاند که نظرات و خواسته های خود را به دیگران تحمیل کنند یا آنکه به دور خود پیله ای تنیده و از دیگران فاصله بگیرند (فردگرایی) که در هر دو صورت این رفتار سبب غیر انسانی شدن روابط و افزایش پتانسیل پرخاشگری در جامعه می ‌شود. بنابراین باید با افزایش سطح آگاهی افراد آنان را در استفاده از علوم جدید آگاه نمود و استفاده بهینه و صحیح از آن را در سطح جامعه رواج داد تا از ایجاد فردگرایی ، خود رایی و خشونت جلوگیری شود.