تبیان، دستیار زندگی
ش دكتر واعظ موسوی : موسیقی باعث انگیزش و هیجان بدن می شود دكتر محمد كاظم واعظ موسوی ، گفت: در ورزش به علت بالا بودن شاخص های روانی و فیزیولوژیكی ، اثر موسیقی ، تصاعدی افزایش می یابد و به شادی و هیجان هنگام ورزش كمك می كند. وی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موسیقی در ورزش

دكتر واعظ موسوی : موسیقی باعث انگیزش و هیجان بدن می شود

دكتر محمد كاظم واعظ موسوی ، گفت: در ورزش به علت بالا بودن شاخص های روانی و فیزیولوژیكی ، اثر موسیقی ، تصاعدی افزایش می یابد و به شادی و هیجان هنگام ورزش كمك می كند.

وی افزود : موسیقی در حالت عادی باعث خواهد شد دستگاه پاراسمپاتیك بدن به كار افتاده وسطح مقاومت پوست افزایش یابد . همچنین درصورتی  كه موسیقی ، تند وپر هیجان باشد باعث تغییر حالت تنفس وضربان قلب می شود.

وی با اشاره به تأثیرات موسیقی در ورزش گفت: از لحاظ روانی در ورزش ، حالت انگیزشی انسان بالا است و فرد وضعیت بهتری ازلحاظ هیجانی دارد و با ترشح آندوفین  حالت شادی و خوشایندی دربدن به وجود می آید. طبیعتاً دراین حالت ِ بدن هنگام ورزش ، موسیقی باعث افزایش هیجان می شود.

دكتر واعظ موسوی ادامه داد: درحالت ورزش نیزشاخص های فیزیولوژیك مانند ضربان قلب ، جریان خون و متابولیسم بدن بالا است و مطمئناً دراین حالت نیز موسیقی تأثیرات بسزایی خواهد داشت.

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه امام حسین با بیان اینكه اگر ورزش با یك ریتم خاص جریان نداشته باشد، فرد انگیزه ادامه را نخواهد داشت ، یادآور شد: به همین خاطر وقتی هنگام ورزش كه موسیقی پخش نمی شود، خود به خود به ساختن موسیقی1-2-3 و4 می پردازیم واین امر باعث ادامه حركات ما می شود.

وی با اشاره به موسیقی زورخانه ای خاطر نشان كرد: در قدیم نیز مردم تأثیرات موسیقی را دریافته بودند و با توجه به اعمال انجام شده به نواختن موسیقی های مختلف می پرداختند ، به طوریكه با نگاهی به ورزش باستانی به راحتی می توان دریافت كه موسیقی چرخ با موسیقی شنا متفاوت است.