تبیان، دستیار زندگی
گیاهان برای ما خیلی مهم هستند. چرا که همه غذاهایی که ما می خوریم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می آیند. برای مثال سیب ها از یک درخت سیب می آیند. آردی که برای درست کردن نان استفاده می شود از گیاه گندم به دست می آید. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسیم گوهری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارخانه غذاسازی

چکیده

گیاهان برای ما خیلی مهم هستند. چرا که همه غذاهایی که ما می خوریم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می آیند. برای مثال سیب ها از یک درخت سیب می آیند. آردی که برای درست کردن نان استفاده می شود از گیاه گندم به دست می آید.

اهداف

  • آشنایی با نحوه غذاسازی گیاهان
  • آشنایی با فایده وجود گیاهان و نقش آن ها در چرخه حیات
  • آشنایی با فرآِند غذاسازی در گیاهان

شرح درس

گیاهان می توانند با استفاده از موادی که از زمین و هوا می گیرند، غذا بسازند. قسمتی از غذاهایی که می خورید از گیاهان و قسمت دیگر از جانوران به دست می آید، جانواران از گیاهان تغذیه می کنند و اگر گیاه نباشد زندگی انسان ها و جانوران از بین می رود. حال می خواهیم بدانیم که چگونه گیاهان قادر هستند این همه مواد غذایی تولید کنند؟ تا به حال فکر کرده اید که اگر گیاهان نبودند زندگی انسان ها و جانوران از بین می رفت؟


برگ کارخانه غذاسازی گیاه است، سطح برگ، وجود بیشترین مقدار سبزینه گیاه در برگ، وجود روزنه های بسیار ریزی در پشت و روی برگ سبب شده تا برگ اندام اصلی غذاسازی باشد. برگ ها عمل تعرق گیاه را انجام می دهند.

(دفع آب به صورت بخار از گیاه تعرق نام دارد. )

برای غذاسازی چه چیزهایی لازم است؟

هر گیاهی برای این که بتواند غذاسازی را به خوبی انجام دهد، نیازمند شرایطی است تا بتواند به خوبی رشد کند. اگر خاک گیاه مساعد نباشد یا نور و آب خوبی به گیاه نرسد، ممکن است گیاه نتواند غذاسازی انجام دهد. برای این که گیاهان غذاسازی کنند به چند چیز نیاز دارند:


1- سبزینه یا کلروفیل
کلروفیل رنگدانه یا رنگ سبزی است که در گیاهان پیدا می شود، هم چنین می توان گفت ماده ای سبز رنگ است که در برگ وجود دارد و گیاهان با کمک این ماده در برگ های خود غذا می سازند. وظیفه سبزینه فتوسنتز در سلول است که گیاه را قادر می‌سازد از نور خورشید انرژی کسب کند.


2- دی اکسید کربن:
گازی است که برای غذاسازی لازم است. مواد سوختنی هنگام سوختن، گاز دی اکسید کربن تولید می کنند. ما نیز مقداری از این گاز را با هوای داخل شش ها به بیرون می فرستیم. دی اکسید کربن گازی است که از سوختن مواد مختلف ایجاد می شود و در هوا وجود دارد و از راه سوراخ های کوچکی که در برگ گیاه است به نام روزنه وارد گیاه می شود.


3- آب
گیاهان در خاک خشک و بدون آب نمی توانند رشد و غذاسازی کنند. گیاهان آب را از طریق ریشه خود از زمین گرفته و جذب می کنند و سپس وارد ساقه و برگ های گیاه می کنند، بنابر این خاکی که در آن گیاه کاشته می شود باید نمناک باشد.

4-خاک
تا کنون فکر کرده اید که چرا در برخی مناطق، بعضی از گیاهان به خوبی رشد می کنند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که خاک حاصلخیز چیست؟ به مواردی که گفته شد لازمه غذاسازی گیاه است، خاک را نیز باید اضافه کرد. گیاهان سبز مواد معدنی را که در خاک وجود دارد و در آب حل می شوند از ریشه می گیرند و همراه آب به برگ های خود می رسانند. آهن یکی از مواد معدنی است که مقدار آن در گیاه ذرت و بدن انسان به نسبت مساوی وجود دارد ولی در خاک بیشتر است و موجب رشد گیاه می شود.


5-نور
گیاهان برای رشد خود به نور احتیاج دارند. نور خورشید یکی از عوامل مهم در رشد و غذاسازی گیاه است.

آزمایش کنید

با یک آزمایش ساده می توانید به اهمیت وجود نور در رشد گیاه پی ببرید. می توانید کمی دانه گندم و یا لوبیا را در گلدانی کاشته و به هر دو مقدار مساوی آب بدهید، یکی را مقابل نور خورشید و دیگری را در تاریکی یا زیر درپوش قراردهید. چه اتفاقی می افتد؟

دیدیم که گیاهان، این کارخانه های غذاسازی مهم چگونه و تحت وجود چه شرایطی برای انسان غذا تولید می کنند. حال با توجه به آن چه که گفته شد، آیا می توانید نحوه به عمل آمدن سیب را توضیح دهید؟


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: نسیم گوهری
تنظیم: مریم فروزان کیا