تبیان، دستیار زندگی
شاید بتوان گفت یکی از مولفه های خانواده خوشبخت این است که اعضا خانواده یکدیگر را درک کنند و پلکانی برای پیشرفت و ترقی همدیگر باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشانه های خانواده خوشبخت را بشناسید


شاید بتوان گفت یکی از مولفه های خانواده خوشبخت این است که اعضا خانواده یکدیگر را درک کنند و پلکانی برای پیشرفت و ترقی همدیگر باشند.

زن و مرد

در یک خانواده موفق، در مواقع مورد نیاز، مرد فرزندان را نگه می دارد تا همسرش تحصیل کند. در ایام درس و امتحانات شوهر وظایفی را به عهده می گیرد. همسرش  را به مطالعه تشویق می کند و از او نمی خواهد تا غذاهای جور واجور درست کند. او می داند اگر همسرش انسان دانا و فرهیخته ای باشد می تواند فرزندان بهتری پرورش دهد.
زمانی که ازدواج می کنیم، بزرگترین هدف مان در زندگی کسب آرامش است. روزهای اول رنگ آرامش زندگی پر رنگ تر است اما به مرور، نگرانی ها پس از گذشت چند هفته و یا چند ماه شروع می شود.

شاید بتوان گفت ،جنس ازدواج ها این روزها تغییر کرده است و بعد از گذشت چند وقت از ازدواج شان، هنوز هم مطمئن نیستند که می خواهند با این فرد زیر یک سقف زندگی کنند یا نه!
نشانه های زیر را در خانواده تان بررسی کنید. تا طبق نظر کارشناسان متوجه شوید،از خانواده های خوشبخت،سالم و موفق هستید یا خیر. اگر جواب تان منفی است تا دیر نشده با همسرتان در این مورد صحبت کنید و مشکلات تان را با همراهی هم و یک مشاور حل کنید.

آگاهی از پس انداز یکدیگر
در خانواده های خوشبخت، افراد از امور مالی هم مطلع هستند و در خانواده های غیرخوشبخت، پنهان کاری های غیر منطقی وجود دارد. اعضاء خانواده  از امکانات و شرایط مالی یکدیگر بی خبرند، به گونه ای که پس از مرگ، میزان پس انداز معلوم می شود و در مواردی به دلیل پنهان کاری بیش از حد و ضعیت مالی مبهم می ماند. 
به طور مثال، زن و شوهر میزان حقوق دقیق یکدیگر را نمی دانند و یا مقدار  واقعی آن کمتر یا بیشتر گفته می شود. اطلاعی از پس انداز، سرمایه گذاری ها و سپرده های مختلف یکدیگر ندارند. حتی رمز کارت عابر بانک یکدیگر را نمی دانند!

کمک به رشد و گسترش توانایی های یکدیگر، از نشانه های خانواده های خوشبخت و سنگ اندازی و ایجاد موانع از نشانه های خانواده های غیرکارآمد است

مهمان مامان
پذیرا بودن خانواده ها و دوستان، یکی دیگر از نشانه های خانواده های خوشبخت است، بی تفاوتی و دشمنی و متهم کردن خانواده های یکدیگر به ویژه نزد فرزندان در این خانواده ها دیده نمی شود. در برخی موارد، تعارف زیادی و به زحمت انداختن خود و دیگران برای خانواده همسر از نشانه های خانواده ناکارآمد است اگر فرد، اقوام همسر را مانند پدر و مادر خود بداند، در  کنار آنها احساس راحتی کرده و رسمی برخورد نمی کند. شاید بتوان گفت در خانواده هایی از این دست، فرزندان با خانواده مادری احساس بهتری دارند و از خانواده پدری دوری می کنند.

همه باهم بالا برویم
کمک به رشد و گسترش توانایی های یکدیگر، از نشانه های خانواده های خوشبخت و سنگ اندازی و ایجاد موانع از نشانه های خانواده های غیرکارآمد است. در خانواده های موفق، انرژی های تک تک افراد به دلیل حرکت همسو، تبدیل به یک نیروی بزرگ و واحد می شود که توان حل بسیاری از مشکلات را خواهند داشت. در صورتیکه  ممکن است در خانواده ناسازگار بخش زیادی از نیروهای هر فردی صرف حذف و خنثی کردن مقابل می شود. در این حالت نیروی باقیمانده برای رو به رو شدن با دشواری های عادی زندگی از نیروی یک فرد معمولی کمتر خواهد بود.
یک ضرب المثل می گوید: «پشت سر هر مرد موفقی یک زن وفادار وجود دارد». منظور این است که زن وفادار، ذهن مرد را از بابت خانه و زندگی راحت  می کند تا شوهرش به رشد اجتماعی بپردازد و از آنجایی که اعضاء خانواده خوشبخت هستند، موفقیت اجتماعی شوهر، احساس مثبت اش مربوط به همه اعضای خانواده است.
گاهی در یک خانواده پر هرج ومرج حتی پدر یا مادر در ایام امتحانات، موقعیت فرزندان از نظر درسی و بلوغ ملاحظه نمی کند و با یکدیگر به مشاجره می پردازد. در این خانواده رشد و پیشرفت فرزندان، فدای خواست یک نفر می شود، این امر از از نشانه های خانواده ناموفق است.

فراوری: زینب عشقی

بخش خانواده ایرانی تبیان


منابع: با نگاهی به کتاب خانواده بالنده


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.