تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان در می یابند که شناساگر فنول فتالئین در محیط های اسیدی، بازی و خنثی به چه رنگی در می آیند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فنول فتالئین در محیط های مختلف

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان در می یابند که شناساگر فنول فتالئین در محیط های اسیدی، بازی و  خنثی به چه رنگی در می آیند.

فنول فتالئین در محیط های مختلف

در این فعالیت تعاملی، یک ارلن مشاهده می کنید که حاوی باز NaOH  می باشد، فنول فتالئین را داخل ارلن ریخته و با هم زن، هم بزنید  محلول چه رنگی  می شود؟ سپس با ریختن اسیدی روی این محلول محیط را خنثی کنید، فنول فتالئین محلول تازه را به چه رنگی در می آورد؟

در این محیط تعاملی، این آزمایش را انجام دهید و نتیجه واکنش را بررسی نمایید و به پاسخ سوالات بالا برسید.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان