تبیان، دستیار زندگی
رباعی های رضا اسماعیلی به مناسبت عید فطر.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سی آینه نور، سی سحر خندیدیم

رباعی‌های رضا اسماعیلی به مناسبت عید فطر.

بخش ادبیات تبیان
ماه رمضان


رضا اسماعیلی از شاعران کشورمان به مناسبت فرا رسیدن عید فطر 14 رباعی سروده است.

این رباعی‌ها به شرح زیر است:


1
یک سال اگر چه در زمین گِل بردیم
غفلت زده، بار کج به منزل بردیم!
مجنون خدا شدیم اما یک ماه
سی روزِ تمام، از خدا دل بردیم
2
سی روز قشنگ، دوستت دارم را ...
دور از تو خدای خوب! یک دم حتا ...
رحمان و رحیمی، تو و آتش؟ هرگز
ما را ز شرار قهر خود، خَلِّصْنا
3
سی روز گذشت و سی اذان خندیدیم
با روزه، به ماه مهربان خندیدیم
بر سفره نور، نان و عرفان خوردیم
آیینه شدیم و آسمان خندیدیم
4
سی روز گذشت و سی غزل خندیدیم
آیینه و نور در بغل، خندیدیم
در لیله ی قدر، دل به لیلا دادیم
در صبح وصال او، عسل خندیدیم
5
سی آینه نور، سی سحر خندیدیم
از سینه، غبار کینه پَر ... خندیدیم
در فصل پرندگی، قفس را مُردیم
در عرشِ فرشته، بال و پر خندیدیم
6
سی روز گذشت و سی صنم را کُشتیم
با ذکر «صمد»، منم منم را کُشتیم
اهریمن نَفس را زمین کوبیدیم
«من رستم پیل افکنم!» را، کُشتیم
7
هر چند هبوط، جان انسان را سوخت
عصیان و گناه، روح ایمان را سوخت
در لیله قدر، چون به حق برگشتیم
بیداری ما، دماغ شیطان را سوخت
8
سی روز «خلوص» را تبسم کردیم
در محضر دوست، خویش را گم کردیم
گفتیم خدا و دل بریدیم از خاک
با لهجه‌ی آسمان، تکلم کردیم
9
سی روز گذشت، سی شب نورانی
بر خوانِ فرشته، سی سحر مهمانی
سی فرصت ناب از برای توبه
تا حضرت نَفس! را کنی قربانی
10
سی روز گذشت و سی گلستان دیدیم
نقشی ز جمال حضرت جان دیدیم
از خویش برون زدیم و «یا هو» گفتیم
در آینه‌ی صیام ، انسان دیدیم
11
سی روز گذشت و عشق را فهمیدیم
از حکمت آب و آینه پرسیدیم
در لیلۀ قدر، ذکر «یاهو» گفتیم
در آینه‌ی سحر، خدا را دیدیم
 
12
در مشهد عشق، گرم «یاهو» بودیم
مهمان عزیز سفرۀ او بودیم
افطار به ذکر «یا رضا» وا کردیم
ما دلشدۀ «ضامن آهو» بودیم
13
سی روز گذشت و عید فطرت آمد
بوی خوش همدلی و وحدت آمد
خندید خدا و شد گلستان دنیا
ای دل شدگان! بهار رحمت آمد
14
سی روز گذشت و سی سحر آیینه
در پرتو روزه، صیقلی شد سینه
شد روزه و جمعه آمد و عید آمد
ای خوب! ظهور کن در این آدینه
منبع: فارس