تبیان، دستیار زندگی
شاعر پیشکسوت « محمد جواد محبت»، درباره ی وضعیت مطالعه ی کودکان مان و نگارش داستانهای کودکانه می گوید:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقر سوژه ؛ ضعف مطالعه

دیدگاه شاعر پیشکسوت « محمد جواد محبت»، درباره  وضعیت مطالعه کودکان مان و نگارش داستانهای کودکانه :

فرآوری: زهره سمیعی- بخش ادبیات تبیان
محمد جواد محبت

عادت کتابخوانی
عادت دادن افراد به مطالعه و خواندن کتاب کار مشکلی است، مطالعه کتاب دارای کارکردهای زیادی در زندگی افراد است و این مسئله اهمیت توجه به مقوله مانوس کردن افراد با کتاب را از دوران کودکی و نوجوانی نشان می‌دهد.
با توجه به نقش مطالعه کتاب‌های خوب در کتابخوان کردن افراد، از خانواده ها باید بهترین کتاب‌ها را برای سوق دادن فرزندان‌شان به مطالعه انتخاب کنند.
انتخاب کتاب خوب می‌تواند نقش مهمی در سمت و سو دادن افراد به سمت مطالعه داشته باشد.
مزایای کتابخوان کردن افراد از سنین کودکی و نوجوانی
کتابخوان کردن افراد از سنین کودکی و نوجوانی موجب بازتر شدن ذهن و اندیشه آنان شده و سبب خواهد شد تا ضمن تبحر در انشاء نویسی، از نظر دیگر مهارت‌های اجتماعی مثل قدرت بیان، توان بیان خواسته و... نیز برخوردار شوند.
شیوه‌ی صحیح کتابخوانی در کودکان و نوجوانان همراه با سوال و جواب است، این نوع از کتابخوانی می‌تواند به تقویت مهارت‌های فرد کمک کند.

کتابخوان کردن افراد از سنین کودکی و نوجوانی موجب بازتر شدن ذهن و اندیشه آنان شده و سبب خواهد شد تا ضمن تبحر در انشاء نویسی، از نظر دیگر مهارت‌های اجتماعی مثل قدرت بیان، توان بیان خواسته و... نیز برخوردار شوند.

زیاد شدن سی‌دی و فیلم در کشور یکی از آفت‌های پیش روی ادبیات کودک و نوجوان است؛ قیمت ارزان و فراوانی سی‌دی‌های موجود در کشور سبب شده تا میزان استفاده کودکان و نوجوانان از آنها زیاد شود و این مسئله آنها را از مطالعه کتاب غافل خواهد کرد.

شخصیت پردازی نوین
یکی از دلایل اینکه چرا نویسندگان کمتری به کار در حوزه کودک و نوجوان می‌پردازند، کم‌بودن سوژه است.
استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی کشور برای نوشتن کتاب‌های خوب نویسندگان پر ذوقی را می‌طلبد که در زمینه‌های مختلف کار جدی، تحلیلی، کمیک و ... دستی بر آتش داشته باشند تا با همکاری هم بتوانند نسبت به نگارش کتبی سودمند و با اثرگذاری بالا اقدام کنند.
نگارش کتاب‌های خوب با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی محلی ، در گروی ایجاد نوعی از شخصیت پردازی نوین است؛  تنها در این صورت می‌توان نسبت به نگارش نوشته‌های شیرین، جذاب و اثرگذار و موفق اقدام کرد.
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان آثار ترجمه‌ای خیلی خوبی در دسترس هستند که استفاده از آنها می‌تواند کارکردهای زیادی برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته باشد و در کتابخوان کردن آنها نقش داشته باشد. 
 


منبع:
ایسنا