تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان دوره دبیرستان در درس شیمی با اوربیتال های کروی s، دمبلی شکل p و اوربیتال های d آشنا شده اند، در برخی از پیوندها این اوربیتال ها با هم ترکیب می شوند و فضای جدیدی را برای الکترون ایجاد می کنند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیب اوربیتال ها

ترکیب اوربیتال ها

دانش آموزان دوره دبیرستان در درس شیمی با اوربیتال های کروی s، دمبلی شکل p و  اوربیتال های d  آشنا شده اند، در برخی از پیوندها این اوربیتال ها با هم ترکیب می شوند و فضای جدیدی را برای الکترون ایجاد می کنند. در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با ترکیب اوربیتال های مختلف، با اشکال ترکیبی اوربیتال های مختلف  آشنا می شوند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان