تبیان، دستیار زندگی
در ابن فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم الکترولیت و غیر الکترولیت آشنا می شوند، آن ها ابتدا نمک کلرید سدیم را به عنوان منبع تغذیه در مدار قرار می دهید و رسانایی آن را بررسی می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محلول سدیم کلرید

محلول سدیم کلرید

در ابن فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با مفهوم الکترولیت و غیر الکترولیت  آشنا می شوند، ابتدا نمک کلرید سدیم را به عنوان منبع  تغذیه در مدار قرار دهید و رسانایی آن را بررسی کنید. در مرحله بعد، یک بار محلول شکر و سپس محلول کلرید سدیم (آب نمک) را در مدار قرار دهید.

به دقت مشاهده کنید که کدام محلول و ماده باعث روشن شدن لامپ می شود.

برای انجام شدن این فعالیت تعاملی، دقت داشته باشید که جسم جامد و ظروف بشر محلول ها را دقیقا روی بخش سفید قرار دهید و بعد از آن، روی کلید

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان