تبیان، دستیار زندگی
برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، باربه یک مسیر بسته نیاز دارد، تا در آن شارش کند. مسیری که بارها در آن حرکت می کنند. «مدار الکتریکی» نامیده می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی در واقع همان حرکت بارهای الکتریکی است.
 
انرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی های دیگر مزایای دارد:
1- این انرژی به آسانی به انرژی های دیگر مانند گرما، انرژی مکانیکی، صوت و نور تبدیل می شود.
2- انرژی الکتریکی را به سهولت می توان قطع یا برقرار کرد.
 
انواع جریان الکتریسیته:

در وسایل برقی دو نوع جریان الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد.
1- جریان مستقیم (D.C):
جریان مستقیم همیشه در یک جهت حرکت می کند.
2- جریان متناوب(A.C):
جهت جریان متناوب در هر ثانیه بارها تغییر می کند.
 
برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، باربه یک مسیر بسته نیاز دارد، تا در آن شارش کند. مسیری که بارها در آن حرکت می کنند. «مدار الکتریکی» نامیده می شود.
 
توجه: برای نمایش قطعه های متداولی که در مدارهای الکتریکی به کار می روند، از نمادهای ویژه ای استفاده می شود.

جریان الکتریکی
جریان الکتریکی

هر مدار الکتریکی ساده، شامل یک مولد، لامپ، کلید و سیم های رابط است. هرگاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می شود و لامپ روشن می شود.

جریان الکتریکی


سیم های مخصوص سیم پیچی از دو قسمت درست شده اند. یک قسمت، رشته های باریکی هستند که در داخل قرار دارند و قسمت دیگر روکش آن است قسمت مرکزی از یک نوع فلز(معمولا مس) تشکیل شده است و قسمت خارجی آن پلاستیکی است.
 
به موادی که جریان برق را از خود عبور می دهند رسانا می گویند. تمام فلزات از جمله مس رسانا هستند. در مواد رسانا تعداد بی شماری الکترون آزاد وجود دارد. این الکترون ها با جابه جا شدن داخل رسانا، باعث جابه جایی بار الکتریکی از داخل رسانا می شوند.

جریان الکتریکی
جریان الکتریکی

 به موادی که جریان برق را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می گویند. روکش پلاستیکی سیم وبیش تر غیر فلزات نارسانا هستند، در اجسام نارسانا به تعدادی کافی الکترون آزاد برای جابه جایی وجود ندارد، در نتیجه وقتی به یک جسم نارسانا الکترون اضافه یا کاسته می شود، جسم دارای بارالکتریکی می شود و بارالکتریکی در همان محل، ساکن باقی می ماند و جابه جا نمی شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان