تبیان، دستیار زندگی
در شکل بالا قسمتی از نای را نشان می دهد تکه هایی از غضروف شفاف در بین بافت همبندی قابل ملاحظه می باشد. در این قطعه های غضروفی پری کندر با رنگ تیره تر از زمینه، از بافت همبند معمولی اطراف مشخص می گردد و بلافاصله به بافت غضروفی چسبیده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غضروف و استخوان

در شکل بالا قسمتی از نای را نشان می دهد تکه هایی از غضروف شفاف در بین بافت همبندی قابل ملاحظه می باشد. در این قطعه های غضروفی پری کندر با رنگ تیره تر از زمینه، از بافت همبند معمولی اطراف مشخص می گردد و بلافاصله به بافت غضروفی چسبیده است . عمیق ترین لایه های این پرده حاوی سلول های کندروژنیک (غضروف ساز) می باشد و سلول های کندروبلاست از این لایه منشاء می گیرد. شکل زیر را مشاهده کنید:

سلول های غضروفی نزدیک پری کندر که در واقع سلول های محیطی بافت غضروفی را تشکیل می دهند پهن و کوچک بوده و سلول های غضروفی جوان به شمار می روند در صورتی که سلول های نواحی مرکزی قطعه غضروفی سلول های بالغ و بزرگ می باشند. در اطراف هر سلول غضروفی ناحیه تیره رنگ تری از ماتریکس زمینه ای وجود دارد که به نام ماتریکس سر حدی یا قلمرو سلول غضروفی نامیده می شد. سلول های غضروفی عموما داخل حفراتی قرار گرفته اند که ماتریکس اطراف آن را فرا گرفته است. این حفرات را لاکونا می نامند. چون سلول های غضروفی در حال تقسیم و تکثیر می باشند ( رشد بینابینی ) در بعضی موارد سلول های جدید چسبیده به یکدیگر باقیمانده و گروه های کوچکی را تشکیل می دهند که به گروه های ایزوژنیک ( همزاد ) معروفند.

استخوان متراکم در مقطع طولی

در اطراف بافت استخوانی پرده همبندی ضریع یا پریوست قرار دارد که لایه درونی آن پر سلول و حاوی سلول های استئوبلاست می باشد  و لایه های خارجی دارای الیاف می باشد. در اطراف حفره مرکزی استخوان پرده بسیار ظریفی متشکل از سلول های همبندی قرار دارد که آندوست نامیده می شود . بافت استخوانی در بین پریوست و آندوست قرار گرفته و از سیستم های هاورس تشکیل شده است. در هر سیستم هاورس تیغه های متحد المرکز حاوی استئوسیت ها و مجرای هاورسی مشخص است.

در حد فاصل سیستم های هاورسی تیغه های استخوانی نامنظمی دیده می شوند که به تیغه های بینابینی موسومند. علاوه بر تیغه های استخوانی فوق اگر دقت نمایید در زیر پریوست و اطراف آندوست تیغه های استخوانی به صورت موازی قرار گرفته اند و مشابه سیستم های هاورس نمی باشند، این نواحی را به ترتیب تیغه های متحد المرکز بیرونی و داخلیOuter and Inner circumfrenfial lamellae می نامند.

در مقطع طولی مجاری هاورس به موازات حفره مرکزی استخوان قرار گرفته و مجاری ولکمن در صورت قابل رویت بودن مجاری هاورس را به هم مرتبط می کند.


مرکز یادگیری سایت تبیان